WaddenVisie goedgekeurd – project voor duurzame ontwikkeling Waddengebied

Geplaatst op 21 mei 2024


Leeuwarden, 21 mei 2024 – Fantastisch nieuws voor “WaddenVisie”; het samenwerkingsproject in de
internationale Eems Dollard regio dat zich als ‘modelregio’ richt op duurzame ontwikkeling en natuurbeleving, is zojuist door Interreg goedgekeurd.

“Het Waddengebied, met zijn Unesco-Werelderfgoedstatus, speelt een cruciale rol in natuurbehoud en
waardevol toerisme. Met het project willen de projectpartners een impuls geven aan verdere ontwikkeling van het internationale Waddengebied tot duurzaamste bestemming van Europa, waarin we balans zoeken tussen economische, ecologische en sociale effecten van bezoek aan het gebied”, aldus Martin Cnossen, directeur Merk Fryslân.

“WaddenVisie” bestaat uit vier werkpakketten die elk op hun eigen manier bijdragen aan de
duurzaamheidsdoelstellingen: CO2-compensatiemodellen, Wildernis beleven- natuurwaarden behouden en Ontwikkeling van de biologische diversiteit. Het vierde werkpakket, de ontwikkeling van een dashboard om duurzaamheid te meten en te visualiseren op verschillende schalen in het gebied, vormt het hart van het project.

Dit wordt aangevuld met de identificatie en kennisuitwisseling over bewezen praktijkvoorbeelden om duurzame ontwikkeling te stimuleren in de vrijetijdssector.

De 10 project partners zijn Merk Fryslân (leadpartner), Economic Board Groningen, Nationaal Park De Alde Feanen, NHL Stenden, Waterschap Hunze en Aa’s, Ost Friesland Tourismus GmbH, Internationale Dollard Route, Nationalpark Verwaltung Niedersächsisches Wattenmeer, Ökowerk Emden, Hochschule Emden Leer. De officiële startdatum van het project is 1 juni 2024 en project einde 31 mei 2028 met een totaal projectbudget van €3.706.893,01.

Interesse in een van de werkpakketten? Meer informatie is te vinden op www.visitwadden.nl/waddenvisie