Contact

Voor vragen of het boeken van excursies kunt u via het onderstaande formulier contact opnemen met de medewerkers van Bezoekerscentrum Nationaal Park De Alde Feanen.Overige contactgegevens

Bezoekerscentrum Nationaal Park De Alde Feanen

Koaidyk 8a
9264 TP Earnewâld
T: 0511-539618
E: bcdealdefeanen@itfryskegea.nl

Secretariaat Overlegorgaan

Provincie Fryslân
Postbus 20120
8900 HM Leeuwarden
T: 058-2925482
E: secretariaat@np-aldefeanen.nl

 

 

Coördinator Voorlichting & Educatie

IVN Groningen
Dhr. J. de Bruin
Postbus 6095
9702 HB Groningen
T: 050-3135933
E: j.de.bruin@ivn.nl

Medewerker Voorlichting & Educatie

It Fryske Gea
Mevr. I. Sijtsma
Koaidyk 8a
9264 TP Earnewâld
T: 0511-539623
E: i.sijtsma@itfryskegea.nl

 

 

Beheerder It Fryske Gea

Dhr. F. de Jong
De Stripe 24
9264 TW Earnewâld
T: 0511-539226
E: f.dejong@itfryskegea.nl