Contact

* Voor vragen of het boeken van excursies kunt u via het onderstaande formulier contact opnemen met de medewerkers van Bezoekerscentrum Nationaal Park De Alde Feanen.  Overige contactgegevens

  Bezoekerscentrum Nationaal Park De Alde Feanen

  Koaidyk 8a
  9264 TP Earnewâld
  T: 0511-539618
  E: bcdealdefeanen@itfryskegea.nl

  Secretariaat Overlegorgaan

  Provincie Fryslân
  John Haitsma
  Postbus 20120
  8900 HM Leeuwarden
  T: 058-2925482
  E: secretariaat@np-aldefeanen.nl

  Coördinator Voorlichting & Educatie

  IVN
  Rinaldo Zwart
  Postbus 6095
  9702 HB Groningen
  T: 06-30090681
  E: r.zwart@ivn.nl

  Medewerker Voorlichting & Educatie

  It Fryske Gea
  Laura Steigenga
  Koaidyk 8a
  9264 TP Earnewâld
  T: 0511-539618
  E: l.steigenga@itfryskegea.nl

  Beheerder It Fryske Gea

  Siebe Alkema
  De Stripe 24
  9264 TW Earnewâld
  T: 0511-539226
  E: s.alkema@itfryskegea.nl