Vacature: Voorzitter NP De Alde Feanen

Geplaatst op 8 april 2024

Voorzitter Overlegorgaan Nationaal Park De Alde Feanen

In verband met het aftreden van de huidige voorzitter van Nationaal Park De Alde Feanen, zijn wij als Nationaal Park De Alde Feanen op zoek naar een nieuwe voorzitter per 15 mei voor het Overlegorgaan en het stichtingsbestuur.

Het Nationaal Park

De Alde Feanen is een dynamisch gebied, er gebeurt veel op verschillende terreinen. Van natuur tot recreatie en van landbouw tot cultuurhistorie, De Alde Feanen bruist. Het gebied is tevens onderdeel van een groter geheel, het Veenweidegebied. De Alde Feanen is één van de eenentwintig Nationale Parken in Nederland en met een oppervlakte van 4000 hectare vol natuur en ondernemerschap.

Als één van de Nationale Parken verbinden we ons aan de landelijke doelen die de basis vormen van de koers van het park:

  1. De natuur-, landschaps-, erfgoed- en ruimtelijke kwaliteiten van ieder nationaal park versterken – elk park vanuit de eigen gebiedsidentiteit;
  2. Ieder nationaal park ontwikkelen naar robuustere natuur- en landschapsgebieden met stevige natuurkernen;
  3. De unieke natuurbeleving van elk nationaal park versterken, in balans met de draagkracht van de natuur;
  4. De samenleving steviger met de nationale parken verbinden;
  5. De herkenbaarheid en eenheid van de gezamenlijke nationale parken in Nederland vergroten.

In lijn met deze doelen werken we aan uitdagingen in het gebied op het gebied van: samenwerken, verbinden, promotie, educatie en voorlichting.

Het Nationale Park heeft een stichting als rechtsvorm. Binnen deze stichting bevinden zich twee organen waarop besluiten worden genomen: het Overlegorgaan en het bestuur (bestaande uit het Stichtingsbestuur en het Dagelijks Bestuur) . Tevens heeft de stichting sinds 2015 de ANBI-status verworven en wordt meer dan 90% van de inkomsten besteed aan het algemeen nut, zoals voorlichting en educatie op het vlak van natuur en kenmerken van het gebied.

Ter ondersteuning van het bestuur is er een ambtelijk secretaris die de dagelijkse leiding heeft over een uitvoeringsteam van specialisten op het gebied van financiën, voorlichting en educatie, en marketing en promotie. De secretaris bereidt ook vergaderingen en andere bijeenkomsten voor.

Profiel van de voorzitter

We zoeken bij het Nationaal Park een voorzitter die bestuurlijke ervaring heeft en daarnaast affiniteit heeft met natuur, landschap, toerisme en cultuurhistorie. Daarnaast moet de voorzitter kennis en kunde hebben van het gebied, de cultuur en een integrale blik op wat er zich zoal afspeelt in het gebied en daarbuiten.

Onze voorzitter is een boegbeeld voor het Nationaal Park en draagt dit ook publiekelijk uit bij bijeenkomsten waar het Nationaal Park is. Verder draagt de voorzitter actief bij aan het verder ontwikkelen van het park op bestuurlijk niveau en is de voorzitter in staat om het gemeenschappelijk belang bij ogenschijnlijke tegenstrijdige belangen te creëren.

Kennis en kunde van het Fries in de vorm van, verstaan, spreken, lezen of schrijven is een pré.

Gevraagde inzet

Wij vragen van de voorzitter dat hij/zij aanwezig is en voorzit bij het Overlegorgaan tweemaal per jaar, het Dagelijks Bestuur voorzit vijfmaal per jaar, de werkgroep tweemaal per jaar voorzit en aanwezig is bij de vergaderingen van het Algemeen Bestuur van Samenwerkingsverband Nationale Parken. Dit betreft ook vergaderingen in de avonduren.

Verder zien wij graag betrokkenheid en aanwezigheid bij aangelegenheden zoals de opening van het seizoen, EUROPARC-conferenties, ceremoniële bijeenkomsten en netwerkbijeenkomsten van onze sponsoren en gastheren.

Benoeming en vergoeding

De benoeming is voor de duur van vier jaar en kan na overleg verlengd worden met eenzelfde periode. De functie is onbezoldigd, maar een bestuurder heeft recht op vacatievergoeding per dagdeel en reis- en verblijfskosten.

Verdere procedure

U heeft bij interesse tot 26 april de tijd om te reageren via onderstaand emailadres. Daarna zal een selectiecommissie van leden van het Overlegorgaan zich buigen over de binnengekomen sollicitaties. Uiterlijk woensdag 1 mei krijgt u bericht of u wordt uitgenodigd voor een gesprek bij de sollicitatiecommissie. Dit gesprek vindt plaats op woensdag 8 mei en zal hoogstens 1 uur duren. Wij verzoeken u om deze dag onder voorbehoud alvast vrij te maken. Na het gesprek krijgt u uiterlijk 10 mei telefonisch de uitkomst medegedeeld. Wij verzoeken tevens om 15 mei onder voorbehoud te reserveren voor de officiële benoeming tijdens de vergadering van het Overlegorgaan.

Interesse

Bij interesse kunt u uw curriculum vitae en motivatiebrief opsturen naar: secretariaat@np-dealdefeanen.nl .  Voor vragen kunt u terecht bij Dirk Blom (ambtelijk secretaris) door te bellen naar – 06 29 66 17 75.

Wij zien uw sollicitatie graag tegemoet.

Namens Nationaal Park De Alde Feanen,

Sipke Swierstra,

Aftredend voorzitter