Rabobank maakt samenwerking Alde Feanen mogelijk

Mei 2017

Earnewâld Het Nationaal Park De Alde Feanen krijgt kennis, een netwerk en 150.000 euro van de Rabobank Drachten Friesland Oost. Met deze middelen kan het park ontwikkelingen omtrent recreatie en educatie stimuleren en de samenwerking en marketing met ondernemers uit de regio optimaliseren.


Rabobank Drachten Friesland Oost is een partnership voor meerdere jaren aangegaan met Nationaal Park De Alde Feanen. ,,Het feit dat het bestuur zich inzet voor behoud van de natuur, goed samenwerkt met de omgeving en tegelijk het gebied toegankelijk houdt voor een breed publiek, spreekt ons aan’’, vertelt Siebe Meindertsma, directeur Bedrijven bij de bank.
Wat hem ook aanspreekt zijn de vele mogelijkheden voor recreatie en educatie en de langetermijnvisie die het bestuur heeft op de samenwerking met ondernemers uit de regio. ,,Het Nationaal Park De Alde Feanen dient een maatschappelijk doel en draagt bij aan de welvaart van de omgeving en het welzijn van de mensen die ervan genieten. Daarom steunen we De Alde Feanen met een bijdrage uit het projectenfonds.’’

,,Naast een jaarlijkse bijdrage, stellen we ook ons netwerk ter beschikking. Wij hebben veel kennis in huis. Zo kunnen we een kennisavond voor ondernemers uit het gebied organiseren, het bestuur helpen bij het aanboren van fondsen of ze in contact brengen met relaties en organisaties.

In 2013 is de financiering van de Nationale Parken overgegaan van het Rijk naar de provincies. Tegelijkertijd is er minder geld beschikbaar gesteld. Maar Sipke Swierstra, voorzitter van Nationaal Park De Alde Feanen heeft wel een groslijst aan wensen: ,,Denk aan veranderingen in de infrastructuur, meer vogelkijkhutten en andere plannen met als doel mensen nog meer te laten genieten.’’

‘’Ook willen we het gebied beter op de kaart zetten. Het park moet echt als merk in de markt worden gezet. Dat vergt de nodige marketing en communicatie. Een belangrijke stap is de oprichting van een ondernemersnetwerk. Met de bijdrage, de kennis en het netwerk van de Rabobank kunnen we hierin een mooie stap maken.’’

“Growing a better world together”