Projectorganisatie

LIFE+

Het LIFE-programma is het financiële instrument van de Europese Unie om het milieu te ondersteunen. De Alde Feanen komen voor deze subsidie in aanmerking, omdat het grootste deel van het nationaal park is aangewezen als Europees belangrijk Natura 2000-gebied.


Het project ‘Booming Business’ is gestart op 3 september 2013 en eindigt op 30 november 2019.

Betrokken partijen

  • Provincie Fryslân
  • Wetterskip Fryslân
  • It Fryske Gea
  • Gemeente Leeuwarden
  • Stichting toegepast onderzoek waterbeheer (STOWA)

Aan het woord…

Johannes Kramer, gedeputeerde provincie Fryslân

“Dit LIFE+ project geeft een grote impuls aan de kwaliteit van het watersysteem in De Alde Feanen. Planten en dieren profiteren hiervan, net als het toerisme.”

Henk de Vries, directeur It Fryske Gea

“It Fryske Gea is eigenaar en beheerder van meer dan vijftig natuurgebieden, waaronder De Alde Feanen. We zijn erg enthousiast over het LIFE+ project. Het zal de omstandigheden voor kwetsbare en bedreigde dier- en plantsoorten in het gebied sterk verbeteren.”

Paul van Erkelens, dijkgraaf Wetterskip Fryslân

“Wij ondersteunen het LIFE+ project vanwege de gunstige effecten op de kwaliteit van het water in De Alde Feanen. Het project draagt bij aan ons motto: schoon water en droge voeten.”

Samenwerking bestuurscommissie Herinrichting Alde Feanen

Alle natuurinrichtingsmaatregelen van het LIFE-project, behalve het baggeren, vallen samen met de het project Herinrichting Alde Feanen. Tijdens dit project worden gedeeltes van het nationaal park opnieuw ingericht. Bij de uitvoering van ‘Booming Business’ werken we daarom nauw samen met deze bestuurscommissie.


LIFE+

Dit project is tot stand gekomen met een financiële bijdrage van LIFE+, het financieringsinstrument van de Europese Unie voor het instand houden van Natura-2000 gebieden. Het project is gestart op 3 september 2013 en eindigt op 30 november 2019. Het totale projectbudget bedraagt 6,4 miljoen euro. De Europese Unie draagt 3,2 miljoen euro bij.

 

Downloads