Algemeen

De Alde Feanen is één van de eenentwintig Nationale Parken in Nederland; en dat is niet voor niets. De Alde Feanen is een uniek gebied met een rijke natuur en cultuurhistorie, ontstaan vanuit veenafgravingen.


In het ruim 4.000 hectare grote laagveenmoeras komen wel 450 soorten planten voor en broeden ruim 100 soorten vogels, waaronder de zeearend. Het gebied ligt in het hart van Fryslân, te midden van een aantal pittoreske dorpjes en niet ver van Leeuwarden, Drachten en Heerenveen.

Het landschap in De Alde Feanen is afwisselend: petgaten, rietlanden, ruigten, struwelen en moerasbossen bepalen je uitzicht. Je kunt hier wandelen, fietsen, varen en genieten van de natuur, de vogels en de rust. De basis voor kennis van de natuur wordt hier aan de kinderen meegegeven, door de oudere generatie die hen laat ervaren wat natuur is en hoe je er mee om moet gaan. De toerist viert hier onvergetelijke vakanties en de toevallige voorbijganger? Die komt vast nog eens terug, net als de duizenden trekvogels die ieder jaar hun plek weer weten te vinden hier.

Welkom in Nationaal Park De Alde Feanen!