Otterloop

Geplaatst op 13 oktober 2018

Vanwege een tekort aan verkeersregelaars heeft de organisatie met heel veel tegenzin de 1e Otterloop van Earnewâld moeten afblazen. De organisatie kan de veiligheid van de lopers niet garanderen.

28 oktober 2018 vindt de 1e Otterloop van Eernewoude plaats georganiseerd door de Stichting Vrienden van de Otter i.s.m. SportsDrachten en met medewerking van it Fryske Gea en Camping It Wiid. Het is een recreatieve sponsorhardloop (2, 4,4 of 8 km) en wandeltocht (3,6, 5 en 8 km) voor kinderen en volwassenen in Nationaal Park De Alde Feanen.

De bedoeling van de 1e Otterloop is om door middel van persoonlijke sponsoring via de lopers geld bijeen te brengen om het laatste grote probleem van de Otter op te lossen: de verdrinkingsdood in visfuiken. Het is een onderdeel van een crowdfunding campagne.

Meer informatie en aanmelden via: www.vriendenvandeotter.nl