Vrijwilligers

Wij zijn trots op de bijna 400 vrijwilligers die zich inzetten voor It Fryske Gea. Allemaal onmisbare kanjers met een passie voor de natuur. It Fryske Gea is zonder haar vrijwilligers ondenkbaar.

Interesse?

Voor meer informatie of contact mail het secretariaat via info@itfryskegea.nl of bel 0512 – 38 14 48 (op werkdagen van 08.30 – 12.30 uur / 13.30 – 17.00 uur).


De functies van vrijwilligers bij It Fryske Gea

Gastvrouw/gastheer van het bezoekerscentrum Nationaal Park De Alde Feanen

Je ontvangt bezoekers op representatieve wijze en heet ze welkom. Je helpt ze bij hun keuze uit de diverse vaar-, kano-, wandel-, en fietsroutes, verkoopt artikelen uit de winkel, leent het onderzoeksmateriaal uit van de diverse beleefpaden en je informeert de bezoekers over de laatste waarnemingen in het gebied.


Excursievrijwilliger

Je neemt excursiedeelnemers mee op pad, te voet, op de fiets, in de kano, met de excursieboot en soms zelfs met de bus. Je laat de deelnemers zelf de natuur ontdekken, vertelt over de bijzondere planten en dieren en legt uit hoe It Fryske Gea haar terreinen beheert. Alles voor een optimale natuurbeleving.


Scholenprogrammavrijwilliger/jeugd

Je ondersteunt basisscholen bij de educatie over natuur en milieu. In de educatieruimte van bezoekerscentrum Nationaal Park De Alde Feanen worden praktijklessen verzorgd. Of nog beter, neem de klas mee naar buiten, zodat kinderen de natuur echt kunnen beleven! We horen vaak: “Dit is leuker dan een schoolreisje”.


Schoolreisgids

Je bent de hele dag op pad met een groep kinderen en je geeft ze de ultieme natuur- en survival beleving. Deze Survivalschoolreisjes worden georganiseerd in de maanden mei, juni, juli en september. Je begeleidt drie onderdelen; waterdiertjes vangen, een sport en spel-onderdeel en een survivalactiviteit. Voor onderbouw en bovenbouw zijn er verschillende programma’s. Interesse om schoolreis gids te worden? Klik hier.


Promotievrijwilliger

Je maakt onderdeel uit van ons promotieteam voor het werven van nieuwe leden. Dit doe je tijdens open dagen en andere evenementen in de provincie. Met de speciale promotieaanhangwagen doorkruis je Fryslân deze zomer. Je informeert belangstellenden over de werkzaamheden van It Fryske Gea en geeft informatie over de natuurgebieden.


Inventarisatievrijwilliger

Je helpt mee bij de bewaking van de kwaliteit van natuurgegevens middels actuele inventarisatiegegevens uit de natuurgebieden. Jouw tellingen van planten en dieren helpen bij het formuleren van beheersplannen en het evalueren van beleid. Daarbij waarborgen deze gegevens de Natura 2000-status van enkele gebieden.


Beheervrijwilliger

Je zorgt ervoor dat diverse eendenkooien, parken en natuurgebieden goed worden onderhouden. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het plaatsen van rietschermen, hekkelen van vangpijpen, verwijderen van opslag (jonge bomen), opruimen van maaisel en het schoonmaken van faunatunnels.


Vrijwillig toezichthouder

Je houdt toezicht in de natuurgebieden: je controleert of bezoekers zich aan de openstellingsregels houden, spreekt wandelaars met een loslopende hond aan in verband met verstoring van de natuur en je informeert mensen over de do’s en dont’s.