Landschapsbiografie

Geplaatst op 31 mei 2021

Het Nationaal Park en It Fryske Gea hebben afgelopen twee jaar gewerkt aan een landschapsbiografie. Dit is een wetenschappelijk verantwoord onderzoek waarbij informatie wordt opgehaald en geïnventariseerd, over de ontstaansgeschiedenis, kwaliteiten en toekomstmogelijkheden van het landschap in een bepaald gebied.

Doel van deze biografie is om op basis van wetenschappelijk onderzoek een onderbouwd beeld te krijgen van het gebied door de geschiedenis heen. Hoe is het gebied ontstaan, hoe heeft het zich ontwikkeld, wat is de invloed van de mens daarop geweest en wat zijn dan de karakteristieken eigenschappen van het gebied.

De te ontwikkelen landschapsbiografie kan in de ogen van het Nationaal Park en It Fryske Gea een belangrijk kennisfundament vormen voor diverse doelgroepen en toepassingsvelden. Zowel voor recreatie en toerisme (verhalen vertellen, arrangementen, streekproducten etc.), als educatie, beleid, beheer, regiomarketing en het creëren van draagvlak, is een dergelijke biografie belangrijk.

De volledige landschapsbiografie is te downloaden via deze link. Ook is een storymap gemaakt. Dit is een publieksvriendelijke samenvatting geworden deze is te vinden op: Storymap landschapgsbiografie

De storymap is mede mogelijk gemaakt is door de Regiodeal Noordoost Fryslân