Landschapsbiografie

Geplaatst op 14 februari 2019

Het Nationaal Park en It Fryske Gea zijn bezig met het mogelijk maken van een landschapsbiografie. Dit is  is een wetenschappelijk verantwoord onderzoek waarbij informatie wordt opgehaald en geïnventariseerd, over de ontstaansgeschiedenis, kwaliteiten en toekomstmogelijkheden van het landschap in een bepaald gebied.

Doel van deze biografie is om op basis van wetenschappelijk onderzoek een onderbouwd beeld te krijgen van het gebied door de geschiedenis heen. Hoe is het gebied ontstaan, hoe heeft het zich ontwikkeld, wat is de invloed van de mens daarop geweest en wat zijn dan de karakteristieken eigenschappen van het gebied.

De te ontwikkelen landschapsbiografie kan in de ogen van het Nationaal Park en It Fryske Gea een belangrijk kennisfundament vormen voor diverse doelgroepen en toepassingsvelden. Zowel voor recreatie en toerisme (verhalen vertellen, arrangementen, streekproducten etc.), als educatie, beleid, beheer, regiomarketing en het creëren van draagvlak, is een dergelijke biografie belangrijk.