Kidsstruintocht door het leefgebied van de otter in It Wikelslân (6+)

Geplaatst op 9 juli 2019

It Fryske Gea organiseert op vrijdag 19 juli van 14.00 tot 16.00 uur een superleuke jeugdactiviteit voor kinderen vanaf 6 jaar. Onder leiding van een enthousiaste natuurgids leren de deelnemers alles over de otter. Aanmelden kan uiterlijk een dag van te voren (tot 15.00 uur) via www.itfryskegea.nl/kidsstruintocht-19juli of 0511 – 53 96 18. Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis en niet-leden betalen € 4,-.

In de avonduren worden otters actief, dus misschien zijn ze wel te betrappen, terwijl ze net willen beginnen aan een nieuw avontuur! Otters leven onder andere in Nationaal Park de Alde Feanen. Helaas kon de otter niet op eigen kracht naar dit gebied toe komen, daarom zijn ze in 2011 en 2012 uitgezet. Naar schatting leven er nu 2 tot 3 paartjes in dit gebied.

Wil je graag meer over de otter weten? Trek dan je laarzen aan en ga mee met de enthousiaste natuurgids. In een groot deel van Nationaal Park De Alde Feanen vind je open water. It Wikelslân is daarentegen een hoogveenbos met moeras. Door de variatie van het bos, de rietvelden en het open water is het gebied erg aantrekkelijk voor veel verschillende planten en dieren.

otter alde feanen
Foto Archief/It Fryske Gea