Inloopbijeenkomst Gebiedsontwikkeling Alde Feanen

Geplaatst op 30 augustus 2018

De Alde Feanen is een prachtig gebied met bijzondere laagveen natuur. In het gebiedsontwikkelingsproject Alde Feanen gaan we aan de slag om deze natuur te versterken, maar ook om mensen nog meer van het gebied te laten genieten.

Op 5 september aanstaande kunt u tijdens een inloopbijeenkomst de concept-plannen op kaart bekijken. Ook kunt u dan uw vragen, wensen en ideeën met ons delen.

Inloopbijeenkomst

Wanneer: 5 september 2018,
tussen 16.00 en 20.00 uur
Waar: Hotel Princenhof,
Piet Miedemaweg 15,
9264 TJ in Earnewâld

Meer informatie over dit project en de nieuwsbrief van april 2018 vindt u op: www.fryslan.frl/gebiedsontwikkeling.

Heeft u vragen over deze uitnodiging? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum van de provinie Fryslân. Dat kan per mail: provincie@fryslan.frl of via de telefoon: 058 292 5925.