Gele boeien

Geplaatst op 8 oktober 2021

Vanaf 1 oktober liggen er op  verschillende plaatsen gele boeien in de vijf Friese Natura 2000 gebieden. In NP De Alde Feanen liggen deze boeien op 5 verschillende plekken. Waarom liggen die daar? En wat betekenen ze? We vragen het aan It Fryske Gea medewerker Anton Huitema.

“ NP De Alde Feanen is een belangrijk overwinteringsgebied voor de watervogels. Vele soorten eenden zoals de Smient, de Slobeend, de Grote Zaagbek en het Nonnetje rusten en eten hier om op te vetten voor de trek in maart-april wanner zij weer terugkeren naar hun broedgebieden in het Hoge Noorden. De grotere plassen in de Alde Feanen zijn niet afgesloten en om de rust op een aantal plekken te garanderen voor deze vogelsoorten zijn er gele boeien neergelegd om de rustgebieden voor watervogels aan te geven en af te bakenen. De watersporters en recreanten wordt verzocht om deze gebieden te vermijden vanaf 1 oktober tot 1 april.”

Waarom is rust zo belangrijk voor de vogels?
Rust is niet alleen heel belangrijk voor de broedvogels maar zeker ook voor de overwinteringsvogels. Het is belangrijk dat ze niet verstoord worden want dat kost hun elke keer extra energie die hun vetreserves aantasten en deze vetreserves hebben ze juist extra nodig wanneer ze weer richting het Noorden vliegen om daar vervolgens te gaan broeden. Wanneer er geen vorst komt, verblijven de vogels bij ons in het natuurgebied. Van bepaalde vogelsoorten verblijft zelfs meer dan 1% van de totale Europese populatie bij ons in het Nationale Park en dat is best uniek.

Mooi zonnig naseizoen
We genieten ervan met z’n allen, even met de boot erop uit of Snoekvissen. Het blijft populair maar houdt dus rekening met de plaatsen waar de gele boeien liggen en blijf hier uit de buurt zodat ons Nationaal Park De Alde Feanen uniek blijft met bijzondere vogelsoorten.

Dank voor deze verhelderende uitleg Anton Huitema