Emiel van De Hûnekop vist in De Alde Feanen

Geplaatst op 15 mei 2019

Vandaag werkte Emiel Stoffers (bekend van De Hûnekop en het TV-programma Buorkje foar Begjinners) mee met het afvissen in De Alde Feanen. Samen met onze vissers zette hij in enkele petgaten de bodemwoelende vissen over naar de boezem. Zodat deze vissen het water in de petgaten niet meer vertroebelen en de kwaliteit van het water verder verbetert. Froukje Grijpstra van Wetterskip Fryslan gaf in de opnames een inhoudelijke toelichting op het Life-project en de werkzaamheden.

De filmopnames zijn op 23 mei te zien in het programma Europa foar Begjinners op Omrop Fryslân.
Vanaf 21 mei plaatst Omrop Fryslân al een deel van de opnames van de vissende Emiel op Facebook.

De Europese Unie is dichterbij dan u denkt. Zo zijn afspraken over de zorg voor waterkwaliteit en diersoorten vastgelegd in Europese richtlijnen, de zogenoemde Kaderrichtlijn Water en Vogel- en Habitatrichtlijn. In De Alde Feanen worden sinds 2013 werkzaamheden uitgevoerd om de waterkwaliteit en de leefomgeving van diverse diersoorten te verbeteren; en zo de afspraken uit de richtlijnen na te komen. De werkzaamheden in het project Life Alde Feanen worden voor 50% gefinancierd door de EU.

Op dit moment worden in enkele deelgebieden bodemwoelende vissen overgezet vanuit de petgaten naar de boezem. Dit is onder meer van belang voor de waterkwaliteit en diverse waterplanten.