De gebiedsontwikkeling plannen voor de Alde Feanen zijn klaar!

Geplaatst op 23 januari 2019

De gebiedsontwikkeling Alde Feanen draait om het inrichten van nieuwe natuurgebieden voor Natuurnetwerk Nederland. Bijzondere planten en dieren zoals de otter en Noordse woelmuis profiteren hiervan. Ook zijn er maatregelen voor de waterhuishouding en recreatie.

Plannen gebiedsontwikkeling Alde Feanen klaar
De afgelopen weken werkte de gebiedscommissie Alde Feanen aan de plannen voor derde uitvoeringsmodule van gebiedsontwikkeling Alde Feanen. In de zomer van 2018 presenteerde de commissie de concept-plannen tijdens een inloopbijeenkomst. De opmerkingen en ideeën van omwonenden en betrokkenen zijn zoveel mogelijk verwerkt in de plannen. Het ontwerp-plan is nu klaar.

Plannen ter inzage
Van maandag 14 januari tot en met maandag 25 februari ligt het plan voor de derde module van de Herinrichting Alde Feanen ter inzage. Belanghebbenden kunnen tijdens deze periode hun opmerkingen doorgeven door middel van een zienswijze. Meer daarover op www.fryslan.frl/gebiedsontwikkeling.

Informatiebijeenkomst 24 januari
Op 24 januari organiseert de gebiedscommissie een informatiebijeenkomst in Hotel Princenhof (Piet Miedemaweg 15 in Earnewâld). Van 17.00 tot 19.30 uur en van 20.00 tot 21.00 uur is er een inloopmoment waarop u de plannen in kunt zien en vragen kunt stellen. Tussen 19.30 en 20.00 uur is er een toelichting op de plannen.