Overzicht twintig nationale parken

Wat gaan we doen

 

Maatregelen LIFE+ project

Voor het LIFE+ project ‘Booming Business’ zijn zes maatregelen opgesteld. Deze moeten zorgen voor herstel en bescherming van De Alde Feanen.

 

Klik op een maatregel om de tekst uit te klappen:

 

1. Waterriet herstellen in voormalige polders
2. Waterriet herstellen langs de oostoever van de Grutte Krite
3. Waterplanten herstellen in het petgatengebied
4. Voedselrijke bagger verwijderen uit ondiepe bevaarbare delen van het gebied
5. Veenmosrietlanden herstellen en verbeteren qua kwaliteit
6. Blauwgraslandvegetaties behouden in de Wyldlannen

Kalender

Zaterdag 18 november
Bij het vallen van de avond wandelen we door moerasbos en rietvelden in Nationaal Park De Alde Feanen. Tijdens heldere nachten is de sterrenhemel... lees verder
Zaterdag 18 november
Natuurgebied de Alde Feanen, dichtbij Leeuwarden, is een uitgestrekt laagveenmoeras. Vanaf het water zijn de vele trekvogels en overwinteraars in... lees verder
Zaterdag 25 november
Verreweg het grootste deel van Nationaal Park De Alde Feanen is alleen over water bereikbaar. Een echt vaargebied dus. Excursieboot ‘De... lees verder
 

Nieuws

02-11-2017
Nederland kent twintig Nationale Parken die samen het verhaal van de Nederlandse natuur vertellen. Deze gebieden zijn door het Rijk aangewezen en... lees verder
11-04-2017
Brekelmans opent ogen in De Alde Feanen   EARNEWÂLD - Maandagavond opende Marleen Brekelmans de ogen van 80 ondernemers tijdens de... lees verder