Overzicht twintig nationale parken

Wat gaan we doen

 

Maatregelen LIFE+ project

Voor het LIFE+ project ‘Booming Business’ zijn zes maatregelen opgesteld. Deze moeten zorgen voor herstel en bescherming van De Alde Feanen.

 

Klik op een maatregel om de tekst uit te klappen:

 

1. Waterriet herstellen in voormalige polders
2. Waterriet herstellen langs de oostoever van de Grutte Krite
3. Waterplanten herstellen in het petgatengebied
4. Voedselrijke bagger verwijderen uit ondiepe bevaarbare delen van het gebied
5. Veenmosrietlanden herstellen en verbeteren qua kwaliteit
6. Blauwgraslandvegetaties behouden in de Wyldlannen

Nieuws

11-04-2017
Brekelmans opent ogen in De Alde Feanen   EARNEWÂLD - Maandagavond opende Marleen Brekelmans de ogen van 80 ondernemers tijdens de... lees verder
14-12-2015
Van 27 december t/m 3 januari is het bezoekerscentrum elke dag* open van 10.00 tot 17.00 uur.   *m.u.v. oud- en nieuwjaarsdag lees verder
06-10-2015
De vogeltrek is net begonnen en de waterpartij voor de vogelkijkhut in de Jan Durkspolder is momenteel een lust voor het oog met grote aantallen... lees verder