Overzicht twintig nationale parken
Audiovaarroute Freek Vonk
Booming business banner
15 februari 2017

Informatieavond op donderdag 2 maart 2017

In Nationaal Park De Alde Feanen zijn de werkzaamheden van het LIFE+ project ‘Booming Business’ in volle gang. Ook worden de eerste resultaten van het werk zichtbaar. Zo is er o.a. al 25 hectare sterk verruigd veenmosrietland geplagd, is het Helofytenfilter bij de Wyldlânnen hersteld en is de vooroever bij de Grutte Krite aangelegd.

 

Momenteel wordt gewerkt aan de verbetering van de situatie voor de natuur in de petgaten in De Alde Feanen, en wordt er op diverse plekken gebaggerd. In het broedseizoen liggen de werkzaamheden even stil, daarna worden de werkzaamheden weer opgepakt. Om inwoners van het gebied op de hoogte te houden van de vorderingen en de planning, organiseren we op donderdagavond 2 maart een informatieavond. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

 

Let op! In de nieuwsbrief staat de informatieavond genoemd op 14 februari. Dit bleek echter niet mogelijk. Daarom is de informatieavond nu op donderdag 2 maart.

 

Programma

19.15 uur Ontvangst

19.30 uur Opening van de bijeenkomst door Aaltje Rispens, voorzitter Stuurgroep LIFE+ Alde Feanen

19.35 uur Uitleg over de LIFE+ werkzaamheden door Erik Lourens e.a.

19.50 uur Presentatie over baggeren door Derk Bijmolt e.a.

20.00 uur Vragen

 

Locatie: Wester, Wiidswei 32, 9264 TM Earnewâld

 

Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij c.groenewoud@fryslan.frl.

 

 

 

Kalender

Zaterdag 20 januari
In het uitgestrekte laagveenmoeras de Alde Feanen zijn de vele trekvogels en overwinteraars vanaf het water het beste te bewonderen. Vanwege... lees verder
Zaterdag 27 januari
Maak de overgang van winterdag naar winternacht mee tijdens deze speciale vaarexcursie door Nationaal Park De Alde Feanen. Een gids van It Fryske... lees verder
Zaterdag 27 januari
Met een beetje geluk treffen we de natuur aan onder een dik pak sneeuw, maar ook bij vorst zijn de vergezichten het waard om bij stil te... lees verder
 

Nieuws

11-04-2017
Brekelmans opent ogen in De Alde Feanen   EARNEWÂLD - Maandagavond opende Marleen Brekelmans de ogen van 80 ondernemers tijdens de... lees verder
14-12-2015
Van 27 december t/m 3 januari is het bezoekerscentrum elke dag* open van 10.00 tot 17.00 uur.   *m.u.v. oud- en nieuwjaarsdag lees verder