Overzicht twintig nationale parken

Wat houdt het project in?

In het hart van Fryslân ligt het Natura 2000-gebied De Alde Feanen. Met ruim 2.140 hectare is dit nationaal park één van de grootste moerasgebieden in West-Europa. Het gebied heeft een afwisselend landschap met veel water en rietlanden en een grote diversiteit aan dieren en planten. Hierdoor zijn De Alde Feanen bijzonder aantrekkelijk voor de recreatie.

 

Bedreigingen

Deze biodiversiteit van De Alde Feanen is echter niet vanzelfsprekend. Op dit moment zijn er namelijk verschillende factoren die het natuurgebied bedreigen:

 

  • Sterke afname van waterriet door het wegvallen van de natuurlijke peildynamiek van het water
  • Sterke afname van waterplanten door de fosfaaterfenis uit het verleden
  • Afname van veenmosrietlanden door veroudering, verruiging en verbossing
  • Afname van blauwgraslandvegetaties door verzuring
  • De waterkwaliteit is de afgelopen jaren aanzienlijk beter geworden, maar is nog niet op het gewenste niveau

 

Biodiversiteit behouden

Het LIFE+ project ‘Booming Business’ bestaat uit ecologische herstelmaatregelen in de moerassen van De Alde Feanen. Hiervan kunnen de vele planten en dieren in het gebied profiteren. De term ‘booming’ in de naam van het project verwijst naar de Engelse term voor het geluid dat de Roerdomp maakt. De Roerdomp is een vogelsoort die symbool staat voor een groep kwetsbare en bedreigde Natura 2000 dier- en plantsoorten. Dit dier is afhankelijk van waterriet. Daarnaast verwijst ‘business’ naar het werk dat nodig is om de biodiversiteit in De Alde Feanen te behouden.

 

Doelen en opgaven

Het LIFE+ project ‘Booming Business’ heeft de volgende doelen:

 

1. Waterkwaliteit verbeteren (komt voort uit opgave Kaderrichtlijn Water)

2. Natuur herstellen (komt voort uit beheerplan Natura 2000)

3. Bevaarbaarheid vergroten (komt voort uit baggerprogramma Boarnsterhim)

Dit project is tot stand gekomen met een financiële bijdrage van LIFE+, het Europese financieringsinstrument voor de instandhouding van Natura 2000-gebieden.

 

Coördinator

De coördinator van het LIFE+ project ‘Booming Business’ is:
Provincie Fryslân
Erik Lourens
Tel.: 06 - 52 40 11 41

 

 

Terug naar Booming Business

Kalender

Zaterdag 24 februari
In het uitgestrekte laagveenmoeras de Alde Feanen zijn de vele trekvogels en overwinteraars vanaf het water het beste te bewonderen. Vanwege... lees verder
Zaterdag 24 februari
In het uitgestrekte laagveenmoeras de Alde Feanen zijn de vele trekvogels en overwinteraars vanaf het water het beste te bewonderen. Vanwege... lees verder
Maandag 26 februari
Roofvogels en uilen verteren haren en botjes van hun prooien niet. Daar worden ballen van gemaakt die ze uitspugen. Aan de hand van deze... lees verder
 

Nieuws

11-04-2017
Brekelmans opent ogen in De Alde Feanen   EARNEWÂLD - Maandagavond opende Marleen Brekelmans de ogen van 80 ondernemers tijdens de... lees verder
14-12-2015
Van 27 december t/m 3 januari is het bezoekerscentrum elke dag* open van 10.00 tot 17.00 uur.   *m.u.v. oud- en nieuwjaarsdag lees verder