Overzicht twintig nationale parken

Vogels kijken

 

 

 

Tijdens een vaartocht door De Alde Feanen kunt u al veel vogels waarnemen. Vooral als u uw tocht plant buiten het hoogseizoen. Daarnaast zijn er verschillende vogelkijkvoorzieningen aangelegd met elk hun eigen verrassingen. Zo staat er een prachtige hut in de Jan Durkspolder aan de oostzijde van De Alde Feanen.

 

In het vroege voorjaar slapen er diverse steltlopers, zoals kemphaan, grutto en wulp. In de zomer broeden hier o.a. kokmeeuw en visdief. Zwarte sterns scheren over het water op jacht naar insecten. En met wat geluk kunt u hier zeldzaamheden als geoorde fuut en lepelaar aantreffen. In de winter vinden we hier veel eenden en ganzen. Deze vogelrijkdom trekt natuurlijk roofvogels aan, zoals buizerd, blauwe kiekendief en slechtvalk. Ook de visarend wordt hier in het najaar geregeld aangetroffen. Kortom een plek die de rechtgeaarde vogelaar doet watertanden! De hut is trouwens ook voor rolstoelgebruikers goed toegankelijk. Iets ten noorden van de Jan Durkspolder vindt u in de Lytse Mear nog een prachtige hut.

 

Een andere goede vogelkijkplek is It Wikelslân. Met name in het voorjaar en de zomer. De gemarkeerde wandelroute voert u maar liefst langs drie vogelhutten. Ooievaar en aalscholver zijn vrijwel altijd te zien. Maar ook zeldzame soorten als purperreiger, roerdomp en baardman komen hier voor. Met name 's avonds kunt u hier in het voorjaar de “misthoorn” van de roerdomp horen.

 

Vermeldenswaard zijn ook nog de vogelhutten bij de aalscholverkolonie in het Princehof, bij de Lytse Saiterpolder en op de Wyldlannen. Deze hutten zijn alleen varend te bereiken! De kijkhut bij de aalscholverkolonie is de moeite in het voorjaar en de vroege zomer meer dan waard! U wordt een blik gegund in het gezinsleven van de aalscholver, die hier met ± 350 paar broedt. De Lytse Saiterpolder is vooral bij waterwild in trek. Vanuit de hut op de Wyldlannen kunt u in het voorjaar prachtig de weidevogels bespieden, waaronder zeldzame soorten als watersnip en kemphaan.

 

Uitkijktoren Romsicht in Jan Durkspolder

 

 

Bereikbaarheid uitkijktoren Romsicht

U kunt de auto parkeren bij bezoekerscentrum De Alde Feanen aan de Koaidyk 8a, te Earnewâld. Loop vervolgens de parkeerplaats af, terug naar de Koaidyk. Bij de t-splitsing steekt u over naar een schelpenpaadje. (Aan uw linkerhand vindt u Camping It Wiid). Blijf dit schelpenpad volgen en op een gegeven moment ziet u recht voor u de uitkijktoren. (Links van de Headamsleat).

Kalender

Zaterdag 24 februari
In het uitgestrekte laagveenmoeras de Alde Feanen zijn de vele trekvogels en overwinteraars vanaf het water het beste te bewonderen. Vanwege... lees verder
Zaterdag 24 februari
In het uitgestrekte laagveenmoeras de Alde Feanen zijn de vele trekvogels en overwinteraars vanaf het water het beste te bewonderen. Vanwege... lees verder
Maandag 26 februari
Roofvogels en uilen verteren haren en botjes van hun prooien niet. Daar worden ballen van gemaakt die ze uitspugen. Aan de hand van deze... lees verder
 

Nieuws

11-04-2017
Brekelmans opent ogen in De Alde Feanen   EARNEWÂLD - Maandagavond opende Marleen Brekelmans de ogen van 80 ondernemers tijdens de... lees verder
14-12-2015
Van 27 december t/m 3 januari is het bezoekerscentrum elke dag* open van 10.00 tot 17.00 uur.   *m.u.v. oud- en nieuwjaarsdag lees verder