Overzicht twintig nationale parken

Rietland


In De Alde Feanen vormt rietland een behoorlijk deel van de totale oppervlakte van het Nationaal Park. Uitgebreide rietgordels komen voor langs open water van meren en kleinere wateren.


Het voorkomen van grote oppervlakten riet is van groot belang. Allereerst is het waterzuiverend,doordat het slib invangt en voedingsstoffen, als fosfaat en nitraat, aan het water onttrekt. Allerlei vissen maken gebruik van riet als paai- en schuilplaats. Daarnaast biedt riet moeras- en watervogels, zoals baardman, kleine karekiet en rietgors, een veilige nest- en foerageerplaats. Met name overjarig waterriet biedt een aantal zeldzame moerasvogels, zoals bruine kiekendief, roerdomp en rallen goede nestgelegenheid.

Lees meer

 

 

Kalender

Zaterdag 18 november
Bij het vallen van de avond wandelen we door moerasbos en rietvelden in Nationaal Park De Alde Feanen. Tijdens heldere nachten is de sterrenhemel... lees verder
Zaterdag 18 november
Natuurgebied de Alde Feanen, dichtbij Leeuwarden, is een uitgestrekt laagveenmoeras. Vanaf het water zijn de vele trekvogels en overwinteraars in... lees verder
Zaterdag 25 november
Verreweg het grootste deel van Nationaal Park De Alde Feanen is alleen over water bereikbaar. Een echt vaargebied dus. Excursieboot ‘De... lees verder
 

Nieuws

02-11-2017
Nederland kent twintig Nationale Parken die samen het verhaal van de Nederlandse natuur vertellen. Deze gebieden zijn door het Rijk aangewezen en... lees verder
11-04-2017
Brekelmans opent ogen in De Alde Feanen   EARNEWÂLD - Maandagavond opende Marleen Brekelmans de ogen van 80 ondernemers tijdens de... lees verder