Overzicht twintig nationale parken

Rietland


In De Alde Feanen vormt rietland een behoorlijk deel van de totale oppervlakte van het Nationaal Park. Uitgebreide rietgordels komen voor langs open water van meren en kleinere wateren.


Het voorkomen van grote oppervlakten riet is van groot belang. Allereerst is het waterzuiverend,doordat het slib invangt en voedingsstoffen, als fosfaat en nitraat, aan het water onttrekt. Allerlei vissen maken gebruik van riet als paai- en schuilplaats. Daarnaast biedt riet moeras- en watervogels, zoals baardman, kleine karekiet en rietgors, een veilige nest- en foerageerplaats. Met name overjarig waterriet biedt een aantal zeldzame moerasvogels, zoals bruine kiekendief, roerdomp en rallen goede nestgelegenheid.

Lees meer

 

 

Nieuws

11-04-2017
Brekelmans opent ogen in De Alde Feanen   EARNEWÂLD - Maandagavond opende Marleen Brekelmans de ogen van 80 ondernemers tijdens de... lees verder
14-12-2015
Van 27 december t/m 3 januari is het bezoekerscentrum elke dag* open van 10.00 tot 17.00 uur.   *m.u.v. oud- en nieuwjaarsdag lees verder
06-10-2015
De vogeltrek is net begonnen en de waterpartij voor de vogelkijkhut in de Jan Durkspolder is momenteel een lust voor het oog met grote aantallen... lees verder