Overzicht twintig nationale parken

Onstaan

 

De Alde Feanen is onderdeel van de Lege Midden van Fryslân, een laag gelegen veengebied dat ingeklemd ligt tussen de hogere zandgronden aan de oostkant en de kleigronden aan de noord- en westkant. Voor de vorming van de ondergrond van het gebied zijn de twee laatste ijstijden van groot belang geweest. In de voorlaatste ijstijd is er door het oprukkende ijs een dikke laag keileem in Noord-Nederland afgezet.

 

Deze laag bestaat uit blauwgrijze klei, die nauwelijks waterdoorlatend is en vele zwerfkeien bevat. In de laatste ijstijd (het ijs heeft Nederland toen niet bereikt) is er door de wind een laag dekzand op het keileem afgezet. Na deze ijstijd (circa 10.000 jaar geleden), werd het klimaat warmer en natter. Met het smelten van de ijskappen steeg de zeespiegel en nam de hoeveelheid regen toe. Ook de grondwaterstand steeg. Vanaf de hogere gronden zocht het water zich via de laagste delen een weg naar zee. En aantal van die oorspronkelijke rivierlopen (De Boarn, De Drait, Kromme en Wide Ie) zijn nog steeds in De Alde Feanen te herkennen.

 

 

 

Het warmere klimaat en de stijgende grondwaterstand vormden het begin van de veenvorming. Vanaf circa 3.500 jaar geleden ontstond langs de westrand van het Drents Plateau op uitgebreide schaal veen. De omstandigheden voor veenvorming waren optimaal: vochtige westenwinden, stijgende temperaturen en veel neerslag. Ook de trage afvoer van het water, onder andere tengevolge van de zeespiegelstijging, bevorderden de veenvorming.

 

 

 

Door de stijging van de zeespiegel wist de zee af en toe diep landinwaarts door te dringen. Op de plekken waar dat gebeurde, kwam er abrupt een einde aan de veenvorming. De grens tussen de veen- en kleigebieden ligt maar één kilometer ten westen van De Alde Feanen. De zee heeft De Alde Feanen dus net niet weten te bereiken, waardoor het veen intact bleef.

Nieuws

11-04-2017
Brekelmans opent ogen in De Alde Feanen   EARNEWÂLD - Maandagavond opende Marleen Brekelmans de ogen van 80 ondernemers tijdens de... lees verder
14-12-2015
Van 27 december t/m 3 januari is het bezoekerscentrum elke dag* open van 10.00 tot 17.00 uur.   *m.u.v. oud- en nieuwjaarsdag lees verder
06-10-2015
De vogeltrek is net begonnen en de waterpartij voor de vogelkijkhut in de Jan Durkspolder is momenteel een lust voor het oog met grote aantallen... lees verder