Overzicht twintig nationale parken

Moerasbos

Het huidige moerasbos is maximaal een kleine zestig jaar oud. In de Tweede Wereldoorlog is, door de behoefte aan brandhout voor de wintermaanden, vrijwel al het bos in De Alde Feanen gekapt. Maar door het langdurige “beheer” van nietsdoen hebben zich waardevolle elzenbroekbossen ontwikkeld. Naast de zwarte els is de grauwe wilg een kenmerkende soort.

Ook vindt men er veel sporkehout en wilde kamperfoelie. En langs de randen groeit, vooral in het oostelijk deel, de heerlijk geurende gagel. De bossen zijn rijk aan (korst)mossen, paddenstoelen, insecten en bosvogels. Vogels als buizerd, havik, en grote bonte specht broeden in deze bossen. Kleine zangvogels, zoals goudvink, grauwe vliegenvanger en nachtegaal vinden hier een rijk gedekte dis met insecten. Vermeldenswaard is ook de grote aalscholverkolonie (circa 350 paar) in een deel van het moerasbos van de Princehof.
Ook reeën en zelfs de zeldzame boommarter voelen zich in de dekking van het bos veilig.

Lees meer

Nieuws

11-04-2017
Brekelmans opent ogen in De Alde Feanen   EARNEWÂLD - Maandagavond opende Marleen Brekelmans de ogen van 80 ondernemers tijdens de... lees verder
14-12-2015
Van 27 december t/m 3 januari is het bezoekerscentrum elke dag* open van 10.00 tot 17.00 uur.   *m.u.v. oud- en nieuwjaarsdag lees verder
06-10-2015
De vogeltrek is net begonnen en de waterpartij voor de vogelkijkhut in de Jan Durkspolder is momenteel een lust voor het oog met grote aantallen... lees verder