Overzicht twintig nationale parken

Moerasbos

Het huidige moerasbos is maximaal een kleine zestig jaar oud. In de Tweede Wereldoorlog is, door de behoefte aan brandhout voor de wintermaanden, vrijwel al het bos in De Alde Feanen gekapt. Maar door het langdurige “beheer” van nietsdoen hebben zich waardevolle elzenbroekbossen ontwikkeld. Naast de zwarte els is de grauwe wilg een kenmerkende soort.

Ook vindt men er veel sporkehout en wilde kamperfoelie. En langs de randen groeit, vooral in het oostelijk deel, de heerlijk geurende gagel. De bossen zijn rijk aan (korst)mossen, paddenstoelen, insecten en bosvogels. Vogels als buizerd, havik, en grote bonte specht broeden in deze bossen. Kleine zangvogels, zoals goudvink, grauwe vliegenvanger en nachtegaal vinden hier een rijk gedekte dis met insecten. Vermeldenswaard is ook de grote aalscholverkolonie (circa 350 paar) in een deel van het moerasbos van de Princehof.
Ook reeën en zelfs de zeldzame boommarter voelen zich in de dekking van het bos veilig.

Lees meer

Kalender

Zaterdag 18 november
Bij het vallen van de avond wandelen we door moerasbos en rietvelden in Nationaal Park De Alde Feanen. Tijdens heldere nachten is de sterrenhemel... lees verder
Zaterdag 18 november
Natuurgebied de Alde Feanen, dichtbij Leeuwarden, is een uitgestrekt laagveenmoeras. Vanaf het water zijn de vele trekvogels en overwinteraars in... lees verder
Zaterdag 25 november
Verreweg het grootste deel van Nationaal Park De Alde Feanen is alleen over water bereikbaar. Een echt vaargebied dus. Excursieboot ‘De... lees verder
 

Nieuws

02-11-2017
Nederland kent twintig Nationale Parken die samen het verhaal van de Nederlandse natuur vertellen. Deze gebieden zijn door het Rijk aangewezen en... lees verder
11-04-2017
Brekelmans opent ogen in De Alde Feanen   EARNEWÂLD - Maandagavond opende Marleen Brekelmans de ogen van 80 ondernemers tijdens de... lees verder