Overzicht twintig nationale parken

Grasland


Voor de vervening bestond een groot deel van het Friese veenweidegebied uit grasland. In de Middeleeuwen was het in het Lage Midden van Fryslân zo nat, dat deze graslanden alleen als hooiland te gebruiken waren. 's Winters stonden ze onder water. Door het jaarlijks maaien en het ontbreken van bemesting trad een verschraling van de bodem op. Het gevolg waren weinig productieve maar soortenrijke blauwgraslanden en dotterbloemhooilanden. Later zijn deze gebieden bijna allemaal bedijkt en bemalen. Daarnaast deed de (kunst)mest zijn intrede. Het gevolg was dat deze blauwgraslanden en dotterbloemhooilanden zeldzaam werden.

 

In De Alde Feanen vinden we nog steeds grote oppervlakten grasland. Van het blauwgrasland resteren nog slechts enkele hectaren. Dit grasland wordt vooral door grondwater gevoed. Het blauwgrasland kent een grote rijkdom aan grassen, kruiden en vooral grasachtige planten, zoals verschillende soorten zeggen.

 

De naam komt waarschijnlijk van de blauwe zegge. Deze soort kleurt, samen met een aantal andere kenmerkende soorten, de velden in de zomer blauwgrijs. Naast de blauwe zegge zijn de Spaanse ruiter, vlozegge, blonde zegge en pijpenstrootje kenmerkende soorten. Maar ook verschillende soorten orchideeën voelen zich in deze zeldzame graslanden thuis. Op de Rûne Sâne en de Twa Sân Mêden kunt u nog kenmerkende soorten van blauwgraslanden vinden.

Lees meer

Kalender

Zaterdag 25 november
Verreweg het grootste deel van Nationaal Park De Alde Feanen is alleen over water bereikbaar. Een echt vaargebied dus. Excursieboot ‘De... lees verder
Zondag 3 december
We starten in de schemer en varen door het laagveenmoeras de volle maan tegemoet. Door de rust en het beperkte zicht staan andere zintuigen op... lees verder
Zaterdag 9 december
Verreweg het grootste deel van Nationaal Park De Alde Feanen is alleen over water bereikbaar. Een echt vaargebied dus. Excursieboot ‘De... lees verder
 

Nieuws

11-04-2017
Brekelmans opent ogen in De Alde Feanen   EARNEWÂLD - Maandagavond opende Marleen Brekelmans de ogen van 80 ondernemers tijdens de... lees verder
01-12-2016
In 2013 ging in De Alde Feanen het LIFE+ project ‘Booming Business’ van start. Met zes uitvoeringsmaatregelen in het westelijk deel van... lees verder