Overzicht twintig nationale parken
Audiovaarroute Freek Vonk
Booming business banner

Samenstelling Werkgroep Voorlichting, Educatie & Recreatie

Voor de werkgroep zijn de volgende taken geformuleerd:
 

1. Leveren van projecten en adviezen aan het OO op gebied beleving en actieve natuuractiviteiten.
2. Elkaar ontmoeten, informeren, delen en afstemmen. Draagvlak creëren.
3. Ontstaan van mooie creatieve ideeën, nieuwe arrangementen en mooie samenwerking.
4. Het ontwikkelen van een meerjarenplan Natuurbeleving & activiteiten
5. Afstemming met en participatie in de werkgroepen BIM en M&A.
 
Contactpersoon voor de werkgroep is de heer J. de Bruin (j.de.bruin@ivn.nl)


De werkgroep VER bestaat uit de volgende partijen:

• IVN Consulentschap Fryslân (Dhr. K. (Fred) de Jong, voorzitter)
• IVN, Coördinator Voorlichting & Educatie (Dhr. J. (Jörgen) de Bruin, secretaris)
• Secretariaat Nationaal Park De Alde Feanen
• Provincie Fryslân
• Dienst Landelijk Gebied
• Gemeente Leeuwarden
• Gemeente Tytsjerksteradiel
• Gemeente Smallingerland
• It Fryske Gea
• It Fryske Gea, Beheerder bezoekerscentrum
• It Fryske Gea, Medewerker Voorlichting & Educatie
• Dorpsbelangen Earnewâld, Adegea, De Feanhoop & Goiïngahuzen
• Dorpsbelangen, Warten, Wergea & Grou
• ANWB
• Recreatieschap De Marrekrite
• Watersportverbond Noord
• TROEF
• VVV's

Kalender

Zaterdag 20 januari
In het uitgestrekte laagveenmoeras de Alde Feanen zijn de vele trekvogels en overwinteraars vanaf het water het beste te bewonderen. Vanwege... lees verder
Zaterdag 27 januari
Maak de overgang van winterdag naar winternacht mee tijdens deze speciale vaarexcursie door Nationaal Park De Alde Feanen. Een gids van It Fryske... lees verder
Zaterdag 27 januari
Met een beetje geluk treffen we de natuur aan onder een dik pak sneeuw, maar ook bij vorst zijn de vergezichten het waard om bij stil te... lees verder
 

Nieuws

11-04-2017
Brekelmans opent ogen in De Alde Feanen   EARNEWÂLD - Maandagavond opende Marleen Brekelmans de ogen van 80 ondernemers tijdens de... lees verder
14-12-2015
Van 27 december t/m 3 januari is het bezoekerscentrum elke dag* open van 10.00 tot 17.00 uur.   *m.u.v. oud- en nieuwjaarsdag lees verder