Overzicht twintig nationale parken
Audiovaarroute Freek Vonk
Booming business banner

Samenstelling Werkgroep Voorlichting, Educatie & Recreatie

Voor de werkgroep zijn de volgende taken geformuleerd:
 

1. Leveren van projecten en adviezen aan het OO op gebied beleving en actieve natuuractiviteiten.
2. Elkaar ontmoeten, informeren, delen en afstemmen. Draagvlak creëren.
3. Ontstaan van mooie creatieve ideeën, nieuwe arrangementen en mooie samenwerking.
4. Het ontwikkelen van een meerjarenplan Natuurbeleving & activiteiten
5. Afstemming met en participatie in de werkgroepen BIM en M&A.
 
Contactpersoon voor de werkgroep is de heer J. de Bruin (j.de.bruin@ivn.nl)


De werkgroep VER bestaat uit de volgende partijen:

• IVN Consulentschap Fryslân (Dhr. K. (Fred) de Jong, voorzitter)
• IVN, Coördinator Voorlichting & Educatie (Dhr. J. (Jörgen) de Bruin, secretaris)
• Secretariaat Nationaal Park De Alde Feanen
• Provincie Fryslân
• Dienst Landelijk Gebied
• Gemeente Leeuwarden
• Gemeente Tytsjerksteradiel
• Gemeente Smallingerland
• It Fryske Gea
• It Fryske Gea, Beheerder bezoekerscentrum
• It Fryske Gea, Medewerker Voorlichting & Educatie
• Dorpsbelangen Earnewâld, Adegea, De Feanhoop & Goiïngahuzen
• Dorpsbelangen, Warten, Wergea & Grou
• ANWB
• Recreatieschap De Marrekrite
• Watersportverbond Noord
• TROEF
• VVV's

Nieuws

11-04-2017
Brekelmans opent ogen in De Alde Feanen   EARNEWÂLD - Maandagavond opende Marleen Brekelmans de ogen van 80 ondernemers tijdens de... lees verder
14-12-2015
Van 27 december t/m 3 januari is het bezoekerscentrum elke dag* open van 10.00 tot 17.00 uur.   *m.u.v. oud- en nieuwjaarsdag lees verder
06-10-2015
De vogeltrek is net begonnen en de waterpartij voor de vogelkijkhut in de Jan Durkspolder is momenteel een lust voor het oog met grote aantallen... lees verder