Overzicht twintig nationale parken
Audiovaarroute Freek Vonk
Booming business banner

Samenstelling Overlegorgaan Nationaal Park De Alde Feanen

Het Overlegorgaan Nationaal Park De Alde Feanen bestaat uit de volgende leden:

• Onafhankelijk Voorzitter, Dhr. S.B. Swierstra
• Secretaris, Provincie Fryslân, Dhr. J. Haitsma
• Provincie Fryslân
• Gemeente Leeuwarden
• Gemeente Tytsjerksteradiel
• Gemeente Smallingerland
• Wetterskip Fryslân
• It Fryske Gea
• Friese Milieufederatie
• LTO Noord / Rietsnijders
• Dorpsbelangen Grou, Wergea & Warten
• Dorpsbelangen Earnewâld, Aldegea, De Feanhoop & Goiingahuzen
• VVV's
• HISWA/RECRON
• Watersportverbond Noord
• De Marrekrite
• Vereniging Princenhof/ERF
• Vereniging Friese Rondvaart Ondernemingen
• IVN

Dagelijks bestuur bestaat uit de volgende leden: 

• Onafhankelijk Voorzitter, Dhr. S.B. Swierstra

• Vertegenwoordiger van gemeenten, Mevr. I. Diks

• Vertegenwoordiger van de streek, Dhr. F. Vogelpoel

• Vertegenwoordiger van Voorlichting, Educatie en Recreatie, Dhr. F. de Jong

• Vertegenwoordiger van Beheer, Inrichting en Monitoring, Dhr. H. de Vries

• Vertegenwoordiger van Marketing en Promotie, Dhr. R. Lee

• Secretaris, Provincie Fryslân, Dhr. J. Haitsma

Heeft u vragen of suggesties aan het Overlegorgaan of het Dagelijks bestuur kunt u deze richten aan Dhr. J. Haitsma

Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden, of mailen naar j.haitsma@fryslan.frl.

Kalender

Zaterdag 20 januari
In het uitgestrekte laagveenmoeras de Alde Feanen zijn de vele trekvogels en overwinteraars vanaf het water het beste te bewonderen. Vanwege... lees verder
Zaterdag 27 januari
Maak de overgang van winterdag naar winternacht mee tijdens deze speciale vaarexcursie door Nationaal Park De Alde Feanen. Een gids van It Fryske... lees verder
Zaterdag 27 januari
Met een beetje geluk treffen we de natuur aan onder een dik pak sneeuw, maar ook bij vorst zijn de vergezichten het waard om bij stil te... lees verder
 

Nieuws

11-04-2017
Brekelmans opent ogen in De Alde Feanen   EARNEWÂLD - Maandagavond opende Marleen Brekelmans de ogen van 80 ondernemers tijdens de... lees verder
14-12-2015
Van 27 december t/m 3 januari is het bezoekerscentrum elke dag* open van 10.00 tot 17.00 uur.   *m.u.v. oud- en nieuwjaarsdag lees verder