Overzicht twintig nationale parken
Audiovaarroute Freek Vonk
Booming business banner

Samenstelling Overlegorgaan Nationaal Park De Alde Feanen

Het Overlegorgaan Nationaal Park De Alde Feanen bestaat uit de volgende leden:

• Onafhankelijk Voorzitter, Dhr. S.B. Swierstra
• Secretaris, Provincie Fryslân, Dhr. J. Haitsma
• Provincie Fryslân
• Gemeente Leeuwarden
• Gemeente Tytsjerksteradiel
• Gemeente Smallingerland
• Wetterskip Fryslân
• It Fryske Gea
• Friese Milieufederatie
• LTO Noord / Rietsnijders
• Dorpsbelangen Grou, Wergea & Warten
• Dorpsbelangen Earnewâld, Aldegea, De Feanhoop & Goiingahuzen
• VVV's
• HISWA/RECRON
• Watersportverbond Noord
• De Marrekrite
• Vereniging Princenhof/ERF
• Vereniging Friese Rondvaart Ondernemingen
• IVN

Dagelijks bestuur bestaat uit de volgende leden: 

• Onafhankelijk Voorzitter, Dhr. S.B. Swierstra

• Vertegenwoordiger van gemeenten, Mevr. I. Diks

• Vertegenwoordiger van de streek, Dhr. F. Vogelpoel

• Vertegenwoordiger van Voorlichting, Educatie en Recreatie, Dhr. F. de Jong

• Vertegenwoordiger van Beheer, Inrichting en Monitoring, Dhr. H. de Vries

• Vertegenwoordiger van Marketing en Promotie, Dhr. R. Lee

• Secretaris, Provincie Fryslân, Dhr. J. Haitsma

Heeft u vragen of suggesties aan het Overlegorgaan of het Dagelijks bestuur kunt u deze richten aan Dhr. J. Haitsma

Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden, of mailen naar j.haitsma@fryslan.frl.

Nieuws

11-04-2017
Brekelmans opent ogen in De Alde Feanen   EARNEWÂLD - Maandagavond opende Marleen Brekelmans de ogen van 80 ondernemers tijdens de... lees verder
14-12-2015
Van 27 december t/m 3 januari is het bezoekerscentrum elke dag* open van 10.00 tot 17.00 uur.   *m.u.v. oud- en nieuwjaarsdag lees verder
06-10-2015
De vogeltrek is net begonnen en de waterpartij voor de vogelkijkhut in de Jan Durkspolder is momenteel een lust voor het oog met grote aantallen... lees verder