Overzicht twintig nationale parken
Audiovaarroute Freek Vonk
Booming business banner

Overlegorgaan

Het Overlegorgaan is het bestuur van een Nationaal Park. Hierin zijn alle eigenaren, beheerders, belangenvertegenwoordigers, rietsnijders en bestuurders vertegenwoordigd. Klik hieronder voor de samenstelling van het Overlegorgaan. Het Overlegorgaan is bij de oprichting van het park door de minister van LNV in het leven geroepen. Ook de onafhankelijk voorzitter van het Overlegorgaan is door de minister benoemd.

Samenstelling Overlegorgaan

 

Samen werken

Alle voorzieningen in een Nationaal Park, zoals fietspaden, folders en natuurbeheerprojecten kosten veel geld. De rijksoverheid betaalt een groot deel van die kosten. Gezamenlijk werken alle partners in onze Nationale Parken aan het voortbestaan van natuurgebieden van grote klasse. Leidend hierbij is het door alle betrokkenen in het Overlegorgaan gezamenlijk opgestelde Beheer- en Inrichtingsplan (BIP). In dit plan staat beschreven aan welke doelen het Nationaal Park werkt en hoe men die gezamenlijke doelen denkt te halen. [Link naar BIP]
Het Secretariaat van het Overlegorgaan Nationaal Park De Alde Feanen is gevestigd bij de provincie Fryslân, Postbus 20120, 8900 HM te Leeuwarden.

 

Vergaderingen Overlegorgaan

Het Overlegorgaan vergadert een aantal keren per jaar. Meestal in De Wiidpleats, Koaidyk 8 te Earnewâld. Deze vergaderingen zijn openbaar; er is een publieke tribune aanwezig. De agenda en bijbehorende stukken liggen minimaal een week voor de vergadering ter inzage op de gemeentehuizen te Drachten, Burgum en Grou en op het Provinciehuis te Leeuwarden. De stukken zijn ook hieronder op deze site te vinden.
Voorafgaand aan iedere vergadering verschijnt er een aankondiging in de regionale kranten, inclusief de agendapunten. U heeft ook de mogelijkheid om spreekrecht aan te vragen. Dat moet u voor de vergadering aanvragen bij het secretariaat van het Overlegorgaan.

 

Agenda en stukken van het Overlegorgaan

stukken 26 november 2015

stukken 30 april 2015

stukken 24 september 2013

stukken 23 april 2013

stukken 25 september 2012

stukken 19 juni 2012

stukken 27 maart 2012

stukken 13 december 2011

stukken 12 april 2011

stukken 15 februari 2011 (zip bestand)

stukken 30 november 2010 (zip-bestand)

stukken 6 juli 2010 (zip-bestand)

stukken 20 april 2010 (zip-bestand)

stukken 19 januari 2010 (zip-bestand)

stukken 6 oktober 2009 (zip-bestand)

stukken 21 april 2009 (zip-bestand)

stukken 25 november 2008 (zip-bestand)

stukken 27 mei 2008 (zip-bestand)

Kalender

Zaterdag 18 november
Bij het vallen van de avond wandelen we door moerasbos en rietvelden in Nationaal Park De Alde Feanen. Tijdens heldere nachten is de sterrenhemel... lees verder
Zaterdag 18 november
Natuurgebied de Alde Feanen, dichtbij Leeuwarden, is een uitgestrekt laagveenmoeras. Vanaf het water zijn de vele trekvogels en overwinteraars in... lees verder
Zaterdag 25 november
Verreweg het grootste deel van Nationaal Park De Alde Feanen is alleen over water bereikbaar. Een echt vaargebied dus. Excursieboot ‘De... lees verder
 

Nieuws

02-11-2017
Nederland kent twintig Nationale Parken die samen het verhaal van de Nederlandse natuur vertellen. Deze gebieden zijn door het Rijk aangewezen en... lees verder
11-04-2017
Brekelmans opent ogen in De Alde Feanen   EARNEWÂLD - Maandagavond opende Marleen Brekelmans de ogen van 80 ondernemers tijdens de... lees verder