Overzicht twintig nationale parken
Audiovaarroute Freek Vonk
Booming business banner
26 mei 2015

Leerlingen lanceren podcast met Freek Vonk

Nieuwe audiovaarroute in De Alde feanen

 

Samen met Freek Vonk de natuur in: voor bezoekers van Nationaal Park De Alde Feanen is het vanaf nu mogelijk. Op 21 mei werd tijdens een feestelijk persmoment de audiovaarroute (podcast) met Freek Vonk officieel gelanceerd. De lancering viel samen met de Europese dag van het Natura2000-netwerk. Kinderen van de Master Frankesskoalle uit Earnewâld startten het eerste fragment. De podcast is vanaf nu gratis te downloaden.

 

Varen met Freek Vonk

In februari van dit jaar bezocht Freek Vonk De Alde Feanen om de podcast op te nemen. De podcast bestaat uit meerdere geluidsfragmenten, waarmee Freek de jeugd en volwassenen op eigen enthousiaste wijze door het gebied leidt. Hij krijgt daarbij hulp van Germ van der Burg, Districtshoofd Midden bij It Fryske Gea. In de podcast passeren onder andere ijsvogels, roerdompen, otters, modderkruipers en zeearenden de revue. Ook hebben Freek en Germ aandacht voor bijvoorbeeld petgaten, blauwgraslanden en ‘fryske pompeblêden’.

 

Download de podcast gratis

De podcast is onderdeel van het LIFE+ project ‘Booming Business’. Het doel van de podcast is om jongeren enthousiast te maken voor het Nationaal Park De Alde Feanen en natuur in het algemeen. De podcast is gratis te downloaden op www.np-aldefeanen.nl/boomingbusiness. Ook is de podcast beschikbaar via iTunes en TOURtoDO (tourcode PodcastFreekVonk). De audiovaarroute is geschikt voor Android, Apple en Windows apparaten.

 

LIFE+

De audiovaarroute maakt deel uit van het LIFE+ project ‘Booming Business’. Dit project is een samenwerking tussen provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden, It Fryske Gea, STOWA en Wetterskip Fryslân. Met verschillende maatregelen moet ‘Booming Business’ zorgen voor behoud en herstel van de natuur in de Alde Feanen. Ook verbetert het de bevaarbaarheid voor recreanten. Dit project is tot stand gekomen met een financiële bijdrage van LIFE+, het financieringsinstrument van de Europese Unie voor het in stand houden van Natura-2000 gebieden. Het project is gestart op 3 september 2013 en eindigt op 30 november 2019. Het totale projectbudget bedraagt 6,4 miljoen euro. De Europese Unie draagt 3,2 miljoen euro bij.

 

 

Nieuws

11-04-2017
Brekelmans opent ogen in De Alde Feanen   EARNEWÂLD - Maandagavond opende Marleen Brekelmans de ogen van 80 ondernemers tijdens de... lees verder
14-12-2015
Van 27 december t/m 3 januari is het bezoekerscentrum elke dag* open van 10.00 tot 17.00 uur.   *m.u.v. oud- en nieuwjaarsdag lees verder
06-10-2015
De vogeltrek is net begonnen en de waterpartij voor de vogelkijkhut in de Jan Durkspolder is momenteel een lust voor het oog met grote aantallen... lees verder