Overzicht twintig nationale parken
Audiovaarroute Freek Vonk
Booming business banner
28 november 2014

Alde Feanen scoren hoog bij watersporter

Watersporters geven Nationaal Park de Alde Feanen hoge rapportcijfers. Uit een enquête die afgelopen zomer gehouden is, blijkt dat zij als algemeen cijfer dit natuurgebied een 8,3 toekennen. Het gebied gaat er bovendien de komende jaren op vooruit. In januari 2015 starten provincie Fryslân en partners met de eerste werkzaamheden van het LIFE+ project ‘Booming Business’.

 

Uit de enquête blijkt dat de gemiddelde bezoeker in Noord-Nederland woont, 57,6 jaar oud is en naar de Alde Feanen komt voor de natuur, rust en ruimte. Het landschap scoort een 8,3, de natuur een 8,2, de vaardiepte een 7,9 en de waterkwaliteit een 7,3. Deze cijfers zijn gebaseerd op bijna driehonderd ingevulde enquêteformulieren. NHL Hogeschool gaat aan de slag met de verdere analyse van de gegevens en komt begin volgend jaar met een rapport. De enquête is gehouden in het kader van ‘Booming Business’. Aan het eind van het project wordt de enquête herhaald om te kijken wat de score dan is.

 

‘Booming Business’
Momenteel zijn er verschillende factoren die de Alde Feanen bedreigen. De veenmosrietlanden verdwijnen doordat zij zich niet vernieuwen. Daarnaast is er een sterke afname van waterriet, waterplanten en blauwgraslandvegetaties als gevolg van onder andere troebel water en verzuring. Door het herstellen van natuur en het verwijderen van bagger moet het project ‘Booming Business’ het tij keren. Het baggeren verbetert ook de bevaarbaarheid van het gebied. In januari begint het project op verschillende locaties met plagwerkzaamheden. Hieraan vooraf vindt er voor omwoners nog een informatieavond plaats.    

 

Natura 2000
Het LIFE+ project ‘Booming Business’ is een samenwerking tussen provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden, It Fryske Gea, STOWA en Wetterskip Fryslân. LIFE+ is een subsidie van de Europese Unie. De Alde Feanen komen daarvoor in aanmerking, omdat het grootste deel van het Nationaal Park geldt als Europees belangrijk Natura 2000-gebied. Henk de Vries, directeur van It Fryske Gea, is enthousiast over het project. “Onze vereniging streeft in al haar natuurgebieden, waaronder de Alde Feanen, naar een grote diversiteit aan dieren en planten. De doelen van ‘Booming Business’ sluiten hier prachtig bij aan.”

 

Beluister een radio-interview met projectleider Sytse Kroes van de provincie Fryslân (Friestalig interview)

 

 

 

 

 

 

 

Kalender

Zaterdag 20 januari
In het uitgestrekte laagveenmoeras de Alde Feanen zijn de vele trekvogels en overwinteraars vanaf het water het beste te bewonderen. Vanwege... lees verder
Zaterdag 27 januari
Maak de overgang van winterdag naar winternacht mee tijdens deze speciale vaarexcursie door Nationaal Park De Alde Feanen. Een gids van It Fryske... lees verder
Zaterdag 27 januari
Met een beetje geluk treffen we de natuur aan onder een dik pak sneeuw, maar ook bij vorst zijn de vergezichten het waard om bij stil te... lees verder
 

Nieuws

11-04-2017
Brekelmans opent ogen in De Alde Feanen   EARNEWÂLD - Maandagavond opende Marleen Brekelmans de ogen van 80 ondernemers tijdens de... lees verder
14-12-2015
Van 27 december t/m 3 januari is het bezoekerscentrum elke dag* open van 10.00 tot 17.00 uur.   *m.u.v. oud- en nieuwjaarsdag lees verder