Overzicht twintig nationale parken

Natuurontwikkeling 1e Module

Kaart Eerste Module (pdf)

Eerste module

De 1e uitvoeringsmodule is gebaseerd op het Raamplan Alde Feanen en gaat over de inrichting van het natuureducatiebos 'het Pettebosk' van het deelplan rond de Jan Durkspolder. De module is een uitgewerkt plan waarin de maatregelen en voorzieningen beschreven worden, met een kostenraming en uitvoeringsplanning.

 

Inrichting het Pettebosk

Het Pettebosk ligt ten noorden van de Jan Durkspolder en ten zuiden van recreatiepark It Wiid en is ongeveer 16 hectare groot. Het bos ligt vlakbij het bezoekerscentrum en het landbouwmuseum. In het bos is natuur gecombineerd met recreatie. Verder is de waterhuishouding is afgestemd op het omliggende systeem. Het bos heeft een dichte structuur in het noordelijk gedeelte en heeft een open structuur in het zuidelijk gedeelte. Hierdoor sluit het verdichte toegankelijke gedeelte goed aan bij It Wiid en de relatief open omgeving bij de Jan Durkspolder in het zuiden. Als uitgangspunt is de traditionele petgatenstructuur aangenomen: langgerekte droge delen afwisselend met lijnvormige natte gedeelten. Deze structuur is vergelijkbaar met de structuur van langgerekte veengaten en legakkers van het westelijke gedeelte van de Alde Feanen.

 

 

Het Pettebosk is de Alde Feanen in het klein. De droge delen bestaan uit elzen en wilgen en de nattere zone uit riet, ruigten en gras. Het netwerk van watergangen is aan de oostzijde verbonden met de Koaisleat. Verder is er een kanoroute gecreëerd met een aanzienlijke lengte. Aan de noordzijde en de noordoostzijde liggen kano-overdraagplaatsen. Om het Pettebosk ligt een wandelpad dat aan de westzijde aansluit op de route naar het bezoekerscentrum, het landbouwmuseum en naar de wandelroute langs de Jan Durkspolder.


Het Pettebosk is de Alde Feanen in het klein. De droge delen bestaan uit elzen en wilgen en de nattere zone uit riet, ruigten en gras. Het netwerk van watergangen is aan de oostzijde verbonden met de Koaisleat. Verder is er een kanoroute gecreëerd met een aanzienlijke lengte. Aan de noordzijde en de noordoostzijde liggen kano-overdraagplaatsen. Om het Pettebosk ligt een wandelpad dat aan de westzijde aansluit op de route naar het bezoekerscentrum, het landbouwmuseum en naar de wandelroute langs de Jan Durkspolder.

 

Vanuit de noordkant zijn de (schier) eilanden ontsloten door een relatief dicht net van wandelpaden. Over de slootjes liggen eenvoudige bruggetjes. Op het meest oostelijk gelegen eiland is een laarzenpad gerealiseerd. Verder is er een speelbos voor kinderen en een struinbos dat ook buiten de paden toegankelijk is. Daarnaast zijn er naast informatieborden die de bezoeker informeren over het gebied en zijn bijzondere natuurwaarden op verschillende plaatsen open plekken met bankjes en vlonders (aanlegsteigers) geplaatst.

 

Nieuws

11-04-2017
Brekelmans opent ogen in De Alde Feanen   EARNEWÂLD - Maandagavond opende Marleen Brekelmans de ogen van 80 ondernemers tijdens de... lees verder
14-12-2015
Van 27 december t/m 3 januari is het bezoekerscentrum elke dag* open van 10.00 tot 17.00 uur.   *m.u.v. oud- en nieuwjaarsdag lees verder
06-10-2015
De vogeltrek is net begonnen en de waterpartij voor de vogelkijkhut in de Jan Durkspolder is momenteel een lust voor het oog met grote aantallen... lees verder