Overzicht twintig nationale parken

Beheer Rietland

In De Alde Feanen komt veel rietland voor. Rietland wordt op verschillende manieren beheerd:
• niets doen
• jaarlijks maaien in de winter
• jaarlijks maaien in de zomer

 

Niets doen

Veelal wordt waterriet (= riet dat in het water staat) in De Alde Feanen niet gemaaid. Aangezien de kans op verruiging en verbossing in deze natte omstandigheden minimaal is, is maaien niet nodig en vanuit natuuroogpunt ongewenst. Overjarig waterriet vormt namelijk een belangrijk broedgebied voor zeldzame moerasvogels als bruine kiekendief, roerdomp, grote karekiet en rallen.

 

Jaarlijks maaien in de winter

De belangrijkste reden om riet te maaien is om de openheid in het landschap te behouden. Door jaarlijks te maaien wordt verruiging en verbossing tegengegaan. Dit geldt met name voor veenmosrietland. Veenmosrietlanden zijn met name waardevol om hun botanische waarden. Planten als ronde zonnedauw, veenmosorchis, rietorchis en gevlekte rietorchis zijn hier mooie voorbeelden van. Ook de wulp broedt graag op gemaaid rietland.
Een deel wordt door It Fryske Gea zelf gemaaid, maar het grootste deel wordt verpacht aan rietsnijders uit de omgeving.

 

Jaarlijks maaien in de zomer

Sinds een aantal jaren wordt een deel van het rietland aan de Sietse-Maaikesleat, Aldewei en Rânsleat in de zomer gemaaid. Door dit jaarlijks uit te voeren verdwijnt het riet en ontstaat er een nat schraal hooiland met o.a. dotterbloem, echte koekoeksbloem, grote boterbloem en rietorchis.

Kalender

Zaterdag 18 november
Bij het vallen van de avond wandelen we door moerasbos en rietvelden in Nationaal Park De Alde Feanen. Tijdens heldere nachten is de sterrenhemel... lees verder
Zaterdag 18 november
Natuurgebied de Alde Feanen, dichtbij Leeuwarden, is een uitgestrekt laagveenmoeras. Vanaf het water zijn de vele trekvogels en overwinteraars in... lees verder
Zaterdag 25 november
Verreweg het grootste deel van Nationaal Park De Alde Feanen is alleen over water bereikbaar. Een echt vaargebied dus. Excursieboot ‘De... lees verder
 

Nieuws

02-11-2017
Nederland kent twintig Nationale Parken die samen het verhaal van de Nederlandse natuur vertellen. Deze gebieden zijn door het Rijk aangewezen en... lees verder
11-04-2017
Brekelmans opent ogen in De Alde Feanen   EARNEWÂLD - Maandagavond opende Marleen Brekelmans de ogen van 80 ondernemers tijdens de... lees verder