Overzicht twintig nationale parken

Beheer Open Water

In de ontwikkeling van een laagveenmoeras vormt water een cruciale factor. Het waterbeheer is er met name op gericht om de waterkwaliteit, de helderheid en de vestiging van water- en oeverplanten te bevorderen. Het verbeteren van de algemene waterkwaliteit wordt op Europees niveau aangepakt. Immers het water in De Alde Feanen staat op de meeste plaatsen in open verbinding met andere wateren. Maar ook in het gebied zelf kun je wel een bijdrage leveren aan het verbeteren van de waterkwaliteit en helderheid van het water. Concreet worden/zijn de volgende maatregelen toegepast:

 

• zonering (minder vaarbewegingen door boten, waardoor waterplanten meer kans krijgen).
• baggeren in verband met vervuilde onderwaterbodems.
• actief biologisch beheer (witvis wegvangen en snoek uitzetten). Resultaat minder algen en meer doorzicht, dus meer kans voor o.a. waterplanten.
• oeverbescherming (d.m.v. steenstort). Dit biedt paaiplaatsen voor vissen en de vestiging van water- en oevervegetatie die nestgelegenheid biedt voor rietvogels.

Nieuws

11-04-2017
Brekelmans opent ogen in De Alde Feanen   EARNEWÂLD - Maandagavond opende Marleen Brekelmans de ogen van 80 ondernemers tijdens de... lees verder
14-12-2015
Van 27 december t/m 3 januari is het bezoekerscentrum elke dag* open van 10.00 tot 17.00 uur.   *m.u.v. oud- en nieuwjaarsdag lees verder
06-10-2015
De vogeltrek is net begonnen en de waterpartij voor de vogelkijkhut in de Jan Durkspolder is momenteel een lust voor het oog met grote aantallen... lees verder