Overzicht twintig nationale parken

Beheer Open Water

In de ontwikkeling van een laagveenmoeras vormt water een cruciale factor. Het waterbeheer is er met name op gericht om de waterkwaliteit, de helderheid en de vestiging van water- en oeverplanten te bevorderen. Het verbeteren van de algemene waterkwaliteit wordt op Europees niveau aangepakt. Immers het water in De Alde Feanen staat op de meeste plaatsen in open verbinding met andere wateren. Maar ook in het gebied zelf kun je wel een bijdrage leveren aan het verbeteren van de waterkwaliteit en helderheid van het water. Concreet worden/zijn de volgende maatregelen toegepast:

 

• zonering (minder vaarbewegingen door boten, waardoor waterplanten meer kans krijgen).
• baggeren in verband met vervuilde onderwaterbodems.
• actief biologisch beheer (witvis wegvangen en snoek uitzetten). Resultaat minder algen en meer doorzicht, dus meer kans voor o.a. waterplanten.
• oeverbescherming (d.m.v. steenstort). Dit biedt paaiplaatsen voor vissen en de vestiging van water- en oevervegetatie die nestgelegenheid biedt voor rietvogels.

Kalender

Zaterdag 18 november
Bij het vallen van de avond wandelen we door moerasbos en rietvelden in Nationaal Park De Alde Feanen. Tijdens heldere nachten is de sterrenhemel... lees verder
Zaterdag 18 november
Natuurgebied de Alde Feanen, dichtbij Leeuwarden, is een uitgestrekt laagveenmoeras. Vanaf het water zijn de vele trekvogels en overwinteraars in... lees verder
Zaterdag 25 november
Verreweg het grootste deel van Nationaal Park De Alde Feanen is alleen over water bereikbaar. Een echt vaargebied dus. Excursieboot ‘De... lees verder
 

Nieuws

02-11-2017
Nederland kent twintig Nationale Parken die samen het verhaal van de Nederlandse natuur vertellen. Deze gebieden zijn door het Rijk aangewezen en... lees verder
11-04-2017
Brekelmans opent ogen in De Alde Feanen   EARNEWÂLD - Maandagavond opende Marleen Brekelmans de ogen van 80 ondernemers tijdens de... lees verder