Overzicht twintig nationale parken

Beheer Natura 2000

Een groot deel van Nationaal Park De Alde Feanen is aangewezen als Natura 2000 gebied. Een Natura 2000 gebied is aangewezen op grond van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen. Hiermee probeert de Europese Unie de natuur in Europa duurzaam te behouden en te beschermen.
Het ontwerp Aanwijzingsbesluit voor De Alde Feanen dateert van eind 2006. In dit besluit is de begrenzing van het Natura 2000 gebied vastgelegd en staan de instandhoudingdoelen voor de specifieke soorten en habitats vermeld. Om deze instandhoudingdoelen te realiseren is het noodzakelijk een Beheerplan Natura 2000 op te stellen. Hiervoor is de provincie Fryslân verantwoordelijk. Op 15 februari 2010 is, middels een informatiebijeenkomst, door de provincie Fryslân de aftrap gegeven voor het opstellen van dit beheerplan. Voor nadere informatie en de stand van zaken met betrekking tot het Beheerplan Natura 2000, klik hier.

Website Natura 2000 Alde Feanen

Kalender

Zaterdag 25 november
Verreweg het grootste deel van Nationaal Park De Alde Feanen is alleen over water bereikbaar. Een echt vaargebied dus. Excursieboot ‘De... lees verder
Zondag 3 december
We starten in de schemer en varen door het laagveenmoeras de volle maan tegemoet. Door de rust en het beperkte zicht staan andere zintuigen op... lees verder
Zaterdag 9 december
Verreweg het grootste deel van Nationaal Park De Alde Feanen is alleen over water bereikbaar. Een echt vaargebied dus. Excursieboot ‘De... lees verder
 

Nieuws

11-04-2017
Brekelmans opent ogen in De Alde Feanen   EARNEWÂLD - Maandagavond opende Marleen Brekelmans de ogen van 80 ondernemers tijdens de... lees verder
01-12-2016
In 2013 ging in De Alde Feanen het LIFE+ project ‘Booming Business’ van start. Met zes uitvoeringsmaatregelen in het westelijk deel van... lees verder