Overzicht twintig nationale parken

Beheer Natura 2000

Een groot deel van Nationaal Park De Alde Feanen is aangewezen als Natura 2000 gebied. Een Natura 2000 gebied is aangewezen op grond van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen. Hiermee probeert de Europese Unie de natuur in Europa duurzaam te behouden en te beschermen.
Het ontwerp Aanwijzingsbesluit voor De Alde Feanen dateert van eind 2006. In dit besluit is de begrenzing van het Natura 2000 gebied vastgelegd en staan de instandhoudingdoelen voor de specifieke soorten en habitats vermeld. Om deze instandhoudingdoelen te realiseren is het noodzakelijk een Beheerplan Natura 2000 op te stellen. Hiervoor is de provincie Fryslân verantwoordelijk. Op 15 februari 2010 is, middels een informatiebijeenkomst, door de provincie Fryslân de aftrap gegeven voor het opstellen van dit beheerplan. Voor nadere informatie en de stand van zaken met betrekking tot het Beheerplan Natura 2000, klik hier.

Website Natura 2000 Alde Feanen

Kalender

Zaterdag 20 januari
In het uitgestrekte laagveenmoeras de Alde Feanen zijn de vele trekvogels en overwinteraars vanaf het water het beste te bewonderen. Vanwege... lees verder
Zaterdag 27 januari
Maak de overgang van winterdag naar winternacht mee tijdens deze speciale vaarexcursie door Nationaal Park De Alde Feanen. Een gids van It Fryske... lees verder
Zaterdag 27 januari
Met een beetje geluk treffen we de natuur aan onder een dik pak sneeuw, maar ook bij vorst zijn de vergezichten het waard om bij stil te... lees verder
 

Nieuws

11-04-2017
Brekelmans opent ogen in De Alde Feanen   EARNEWÂLD - Maandagavond opende Marleen Brekelmans de ogen van 80 ondernemers tijdens de... lees verder
14-12-2015
Van 27 december t/m 3 januari is het bezoekerscentrum elke dag* open van 10.00 tot 17.00 uur.   *m.u.v. oud- en nieuwjaarsdag lees verder