Overzicht twintig nationale parken

Beheer Natura 2000

Een groot deel van Nationaal Park De Alde Feanen is aangewezen als Natura 2000 gebied. Een Natura 2000 gebied is aangewezen op grond van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen. Hiermee probeert de Europese Unie de natuur in Europa duurzaam te behouden en te beschermen.
Het ontwerp Aanwijzingsbesluit voor De Alde Feanen dateert van eind 2006. In dit besluit is de begrenzing van het Natura 2000 gebied vastgelegd en staan de instandhoudingdoelen voor de specifieke soorten en habitats vermeld. Om deze instandhoudingdoelen te realiseren is het noodzakelijk een Beheerplan Natura 2000 op te stellen. Hiervoor is de provincie Fryslân verantwoordelijk. Op 15 februari 2010 is, middels een informatiebijeenkomst, door de provincie Fryslân de aftrap gegeven voor het opstellen van dit beheerplan. Voor nadere informatie en de stand van zaken met betrekking tot het Beheerplan Natura 2000, klik hier.

Website Natura 2000 Alde Feanen

Kalender

Zaterdag 18 november
Bij het vallen van de avond wandelen we door moerasbos en rietvelden in Nationaal Park De Alde Feanen. Tijdens heldere nachten is de sterrenhemel... lees verder
Zaterdag 18 november
Natuurgebied de Alde Feanen, dichtbij Leeuwarden, is een uitgestrekt laagveenmoeras. Vanaf het water zijn de vele trekvogels en overwinteraars in... lees verder
Zaterdag 25 november
Verreweg het grootste deel van Nationaal Park De Alde Feanen is alleen over water bereikbaar. Een echt vaargebied dus. Excursieboot ‘De... lees verder
 

Nieuws

02-11-2017
Nederland kent twintig Nationale Parken die samen het verhaal van de Nederlandse natuur vertellen. Deze gebieden zijn door het Rijk aangewezen en... lees verder
11-04-2017
Brekelmans opent ogen in De Alde Feanen   EARNEWÂLD - Maandagavond opende Marleen Brekelmans de ogen van 80 ondernemers tijdens de... lees verder