Overzicht twintig nationale parken

Beheer Natura 2000

Een groot deel van Nationaal Park De Alde Feanen is aangewezen als Natura 2000 gebied. Een Natura 2000 gebied is aangewezen op grond van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen. Hiermee probeert de Europese Unie de natuur in Europa duurzaam te behouden en te beschermen.
Het ontwerp Aanwijzingsbesluit voor De Alde Feanen dateert van eind 2006. In dit besluit is de begrenzing van het Natura 2000 gebied vastgelegd en staan de instandhoudingdoelen voor de specifieke soorten en habitats vermeld. Om deze instandhoudingdoelen te realiseren is het noodzakelijk een Beheerplan Natura 2000 op te stellen. Hiervoor is de provincie Fryslân verantwoordelijk. Op 15 februari 2010 is, middels een informatiebijeenkomst, door de provincie Fryslân de aftrap gegeven voor het opstellen van dit beheerplan. Voor nadere informatie en de stand van zaken met betrekking tot het Beheerplan Natura 2000, klik hier.

Website Natura 2000 Alde Feanen

Nieuws

11-04-2017
Brekelmans opent ogen in De Alde Feanen   EARNEWÂLD - Maandagavond opende Marleen Brekelmans de ogen van 80 ondernemers tijdens de... lees verder
14-12-2015
Van 27 december t/m 3 januari is het bezoekerscentrum elke dag* open van 10.00 tot 17.00 uur.   *m.u.v. oud- en nieuwjaarsdag lees verder
06-10-2015
De vogeltrek is net begonnen en de waterpartij voor de vogelkijkhut in de Jan Durkspolder is momenteel een lust voor het oog met grote aantallen... lees verder