Overzicht twintig nationale parken

beheer Moerasbos

Moerasbos is het eindstadium van het verlandingsproces. Dit zou op den duur hoogveen kunnen worden. Dit is afhankelijk van het waterpeil en het soort water. In feite kunnen alle hiervoor genoemde landschapstypen overgaan in bos wanneer men het beheer stopt. Echter voor de moerasbossen geldt: niets doen! Het enige beheer dat op kleine schaal plaatsvindt, is het snoeien van overhangende takken over (vaar)wegen en paden. De natuurwaarden van deze moerasbossen zijn groter dan men vaak denkt. Mossen, paddenstoelen en vogels vinden er hun plek. Landschappelijk gezien zijn de moerasbossen in De Alde Feanen puur natuur. Zij zijn spontaan ontstaan en niet aangeplant.

Nieuws

11-04-2017
Brekelmans opent ogen in De Alde Feanen   EARNEWÂLD - Maandagavond opende Marleen Brekelmans de ogen van 80 ondernemers tijdens de... lees verder
14-12-2015
Van 27 december t/m 3 januari is het bezoekerscentrum elke dag* open van 10.00 tot 17.00 uur.   *m.u.v. oud- en nieuwjaarsdag lees verder
06-10-2015
De vogeltrek is net begonnen en de waterpartij voor de vogelkijkhut in de Jan Durkspolder is momenteel een lust voor het oog met grote aantallen... lees verder