Overzicht twintig nationale parken
Audiovaarroute Freek Vonk
Booming business banner
15 februari 2017

Informatieavond op donderdag 2 maart 2017

In Nationaal Park De Alde Feanen zijn de werkzaamheden van het LIFE+ project ‘Booming Business’ in volle gang. Ook worden de eerste resultaten van het werk zichtbaar. Zo is er o.a. al 25 hectare sterk verruigd veenmosrietland geplagd, is het Helofytenfilter bij de Wyldlânnen hersteld en is de vooroever bij de Grutte Krite aangelegd.

 

Momenteel wordt gewerkt aan de verbetering van de situatie voor de natuur in de petgaten in De Alde Feanen, en wordt er op diverse plekken gebaggerd. In het broedseizoen liggen de werkzaamheden even stil, daarna worden de werkzaamheden weer opgepakt. Om inwoners van het gebied op de hoogte te houden van de vorderingen en de planning, organiseren we op donderdagavond 2 maart een informatieavond. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

 

Let op! In de nieuwsbrief staat de informatieavond genoemd op 14 februari. Dit bleek echter niet mogelijk. Daarom is de informatieavond nu op donderdag 2 maart.

 

Programma

19.15 uur Ontvangst

19.30 uur Opening van de bijeenkomst door Aaltje Rispens, voorzitter Stuurgroep LIFE+ Alde Feanen

19.35 uur Uitleg over de LIFE+ werkzaamheden door Erik Lourens e.a.

19.50 uur Presentatie over baggeren door Derk Bijmolt e.a.

20.00 uur Vragen

 

Locatie: Wester, Wiidswei 32, 9264 TM Earnewâld

 

Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij c.groenewoud@fryslan.frl.

 

 

 

Kalender

Zaterdag 18 november
Bij het vallen van de avond wandelen we door moerasbos en rietvelden in Nationaal Park De Alde Feanen. Tijdens heldere nachten is de sterrenhemel... lees verder
Zaterdag 18 november
Natuurgebied de Alde Feanen, dichtbij Leeuwarden, is een uitgestrekt laagveenmoeras. Vanaf het water zijn de vele trekvogels en overwinteraars in... lees verder
Zaterdag 25 november
Verreweg het grootste deel van Nationaal Park De Alde Feanen is alleen over water bereikbaar. Een echt vaargebied dus. Excursieboot ‘De... lees verder
 

Nieuws

02-11-2017
Nederland kent twintig Nationale Parken die samen het verhaal van de Nederlandse natuur vertellen. Deze gebieden zijn door het Rijk aangewezen en... lees verder
11-04-2017
Brekelmans opent ogen in De Alde Feanen   EARNEWÂLD - Maandagavond opende Marleen Brekelmans de ogen van 80 ondernemers tijdens de... lees verder