Overzicht twintig nationale parken
Audiovaarroute Freek Vonk
Booming business banner
01 december 2016

Werkzaamheden LIFE+ volop aan de gang

In 2013 ging in De Alde Feanen het LIFE+ project ‘Booming Business’ van start. Met zes uitvoeringsmaatregelen in het westelijk deel van het Nationaal Park moet dit project zorgen voor het verbeteren van de waterkwaliteit, het herstellen van de natuur en het vergroten van de bevaarbaarheid. Eén van de maatregelen is baggeren. Een andere maatregel die op dit moment uitgevoerd wordt is het herstel van watervegetaties.

 

Verwijderen van bagger

Het baggeren in De Alde Feanen is volop aan de gang. Aannemer Van der Lee heeft tot nu toe ongeveer 60.000 m3 bagger verwijderd. Dat zijn 2700 vrachtwagens vol. De gebieden 2 en 5 (zie afbeelding) zijn nu bijna gereed. De volgende plek waar gebaggerd wordt is het Meindertswiid. Naar verwachting is dat eind januari klaar. De vrijkomende bagger wordt via een leiding naar een weilanddepot nabij Oudega getransporteerd, waar het verder kan uitdrogen.

 

Afbeeldingbijschrift: de lichtgele gebieden zijn begin 2016 gebaggerd. De blauwe gebieden worden gebaggerd in de periode 1 augustus 2016 tot 15 april 2017. De oranje gebieden worden gebaggerd in de periode 1 augustus 2017 tot 15 april 2018.

 

Vervolgens start het werk in het noordelijke deel van De Alde Feanen en worden de leidingen verlegd. We beslissen binnenkort of we bij de Sânemar of de Saiterpetten starten. Tijdens een bijeenkomst in februari worden belangstellenden hierover geïnformeerd. Die avond wordt ook verteld welke impact de werkzaamheden tot half april 2017 met zich meebrengen.

 

Na het baggeren van het noordelijk deel van De Alde Feanen (maart 2018), is de gehele baggeropgave ingevuld. Tegen die tijd is er 250.000 m3 bagger uit De Alde Feanen verwijderd.

 

Herstel van watervegetaties in het petgatengebied

De komende weken start aannemer Zijsling en Zonen met het aanbrengen van de damwanden met als doel het tijdelijk afsluiten van een aantal petgaten en andere kleinere wateren, verspreid door De Alde Feanen. Dit is in januari 2017 gereed.

 

Tegelijkertijd zijn er vissers samen met Milieuadviesbureau ATKB en advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos bezig om die petgaten en andere kleine wateren van De Alde Feanen af te vissen. Ze verplaatsen de vissen naar een andere leefomgeving. Dit is naar verwachting in april 2017 gereed. Door het ‘verplaatsen’ van de vissen, zal de helderheid van het water sterk toenemen, en de verwachting is dat in de afgeviste gebieden zich snel weer een normale onderwaterbegroeiing gaat ontwikkelen. Om dit proces te stimuleren hebben we lokaal zaden en wortelstokken aangebracht. We zijn erg benieuwd naar de resultaten het komende groeiseizoen en houden u daarvan op de hoogte.

 

Als extra maatregel worden een aantal afgesloten petgaten gebaggerd, niet met het doel om het water te verdiepen, maar om de bovenste fosfaatrijke laag te verwijderen. Door de fosfaatverwijdering zal het water ook in helderheid toenemen.

 

‘Booming Business’

De baggerwerkzaamheden zijn onderdeel van het LIFE+ project ‘Booming Business’. Dit is een samenwerking tussen provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden, It Fryske Gea, STOWA en Wetterskip Fryslân. LIFE+ is een subsidie van de Europese Unie. De Alde Feanen komen hiervoor in aanmerking, omdat het grootste deel van het Nationaal Park is aangewezen als Europees belangrijk Natura 2000-gebied. Voor meer informatie over ‘Booming Business’ kijkt u op www.np-aldefeanen.nl/boomingbusiness.

 

Nieuws

11-04-2017
Brekelmans opent ogen in De Alde Feanen   EARNEWÂLD - Maandagavond opende Marleen Brekelmans de ogen van 80 ondernemers tijdens de... lees verder
14-12-2015
Van 27 december t/m 3 januari is het bezoekerscentrum elke dag* open van 10.00 tot 17.00 uur.   *m.u.v. oud- en nieuwjaarsdag lees verder
06-10-2015
De vogeltrek is net begonnen en de waterpartij voor de vogelkijkhut in de Jan Durkspolder is momenteel een lust voor het oog met grote aantallen... lees verder