Overzicht twintig nationale parken
Booming business banner
Audiovaarroute Freek Vonk
03 augustus 2016

Grote baggerklus in de Alde Feanen

Vanaf 1 augustus is het weer ‘Booming Business’ in Nationaal Park de Alde Feanen. Aannemer Van der Lee uit Bruchem pakt dan het baggeren in het kader van het LIFE+ project weer op. In februari van dit jaar startte de aannemer met het baggeren van onder andere de Geau, Rânsleat, Folkersleat en Jongebuorster Feart. Omdat er gebaggerd wordt in een beschermd natuurgebied, kan er in het broedseizoen niet gewerkt worden. Per 1 augustus start de aannemer weer met onder andere het baggeren van de Sânemar, de Grutte Krite en de Headamsleat.

 

In 2013 ging in de Alde Feanen het LIFE+ project ‘Booming Business’ van start. Met zes maatregelen in het westelijk deel van het Nationaal Park moet dit project zorgen voor het verbeteren van de waterkwaliteit, het herstellen van de natuur en het vergroten van de bevaarbaarheid. Eén van de maatregelen is baggeren. Tot 15 maart 2018 wordt er in de Alde Feanen gebaggerd. Tijdens het broedseizoen wordt er niet gewerkt. Ook is er in de planning geprobeerd zo veel mogelijk rekening te houden met de zomerperiode waarin veel gevaren wordt en er evenementen zijn zoals het Skûtsjesilen. In totaal wordt er 300.000 m3 slib verwijderd. De bagger die vrijkomt is onderzocht. Hieruit is gebleken dat deze schoon is.

 

In de komende periode wordt er hydraulisch gebaggerd. Dat betekent dat de bagger opgezogen wordt en door middel van een persleiding naar het weilanddepot in Aldegea wordt geleid. Het eerste deel van deze leiding drijft op het water. Vervolgens is er een deel van de leidingen vastgezet op de oever. De leidingen worden met borden aangegeven, zodat vaarders duidelijk kunnen zien waar ze niet kunnen varen.

 

Booming Business
De baggerwerkzaamheden zijn onderdeel van het LIFE+ project ‘Booming business’. Dit is een samenwerking tussen provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden, It Fryske Gea, STOWA en Wetterskip Fryslân. LIFE+ is een subsidie van de Europese Unie. De Alde Feanen komen hiervoor in aanmerking, omdat het grootste deel van het Nationaal Park is aangewezen als Europees belangrijk Natura 2000-gebied. Voor meer informatie over ‘Booming business’ kijkt u op www.np-aldefeanen.nl/boomingbusiness.

 

Kalender

Woensdag 23 augustus
In het speelbos van Nationaal Park De Alde Feanen beleven kinderen de natuur met al hun zintuigen. Tijdens deze jeugdactiviteit ontdekken ze eerst... lees verder
Donderdag 24 augustus
Avondexcursie door de natuur Een vaartocht door laagveenmoeras De Alde Feanen leidt u langs uitgestrekte rietlanden, moerasbos en een grote... lees verder
Vrijdag 25 augustus
In het speelbos van Nationaal Park De Alde Feanen beleven kinderen de natuur met al hun zintuigen. Tijdens deze jeugdactiviteit ontdekken ze eerst... lees verder
 

Nieuws

11-04-2017
Brekelmans opent ogen in De Alde Feanen   EARNEWÂLD - Maandagavond opende Marleen Brekelmans de ogen van 80 ondernemers tijdens de... lees verder
01-12-2016
In 2013 ging in De Alde Feanen het LIFE+ project ‘Booming Business’ van start. Met zes uitvoeringsmaatregelen in het westelijk deel van... lees verder