Overzicht twintig nationale parken

Projectorganisatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIFE+

Het LIFE programma is het financiële instrument van de Europese Unie om het milieu te ondersteunen. Niet alleen binnen de EU, maar ook in sommige kandidaat-, toetredende en buurlanden. Sinds 1992 heeft LIFE bijna 4000 projecten gesubsidieerd. De Alde Feanen komen voor deze subsidie in aanmerking, omdat het grootste deel van het nationaal park is aangewezen als Europees belangrijk Natura 2000-gebied.

 

Het Life+ financieringsprogramma had een aanvraagperiode van 2007 tot en met 2013. Het project ‘Booming Business’ is gestart op 3 september 2013 en eindigt op 30 november 2019.

 

Aan het woord…

Johannes Kramer, gedeputeerde provincie Fryslân

“Dit LIFE+ project geeft een grote impuls aan het functioneren van het watersysteem van De Alde Feanen. Planten en dieren profiteren hiervan, evenals het toerisme. Water, natuur en recreatie zijn belangrijke thema’s in het provinciale beleid voor Fryslân. Provincie Fryslân is daarom de logische coördinerende partij.”

 

Henk de Vries, directeur It Fryske Gea

“Het streven van onze vereniging is het beschermen en behouden van de natuur, het landschap en de culturele erfenis van Fryslân. It Fryske Gea is eigenaar en beheerder van meer dan 50 natuurgebieden, waaronder De Alde Feanen. We zijn erg enthousiast over het LIFE+ project. Het zal de omstandigheden voor kwetsbare en bedreigde dier- en plantsoorten sterk verbeteren.”

 

Paul van Erkelens, dijkgraaf Wetterskip Fryslân

“De hoofdtaak van Wetterskip Fryslân is het beheer van het watersysteem binnen Fryslân. Dit betreft waterkwaliteit, waterkwantiteit en veiligheid. ‘Schoon water en droge voeten’ is ons motto. Wij ondersteunen het LIFE+ project vanwege de gunstige effecten die het zal hebben voor de kwaliteit van het water in De Alde Feanen.”

 

Betrokken partijen

  • Provincie Fryslân
  • It Fryske Gea
  • Gemeente Leeuwarden
  • Stichting toegepast onderzoek waterbeheer (STOWA)
  • Wetterskip Fryslân

 

Bestuurscommissie Herinrichting Alde Feanen

De Alde Feanen hebben te maken met twee landinrichtingsprojecten: de Herinrichting Alde Feanen en de Herinrichting Swette-De Burd. Deze projecten staan los van het LIFE+-project en zijn bedoeld om gedeeltes van het nationaal park opnieuw in te richten. Daar hoort ook het aanleggen van recreatieve voorzieningen bij, zoals wandelpaden, een uitkijktoren of een aanlegsteiger voor bootjes.

 

Voor elk van de twee projecten is een bestuurscommissie ingesteld, die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de plannen. De commissies bestaan uit vertegenwoordigers van natuurbescherming, waterschap, recreatie, landbouw en gemeenten. Alle te nemen natuurinrichtingsmaatregelen van het LIFE-project, met uitzondering van het baggeren, vallen samen met de Herinrichting Alde Feanen. Bij de uitvoering van ons project werken we daarom nauw samen met deze bestuurscommissie.

 

Terug naar Booming Business

Nieuws

11-04-2017
Brekelmans opent ogen in De Alde Feanen   EARNEWÂLD - Maandagavond opende Marleen Brekelmans de ogen van 80 ondernemers tijdens de... lees verder
14-12-2015
Van 27 december t/m 3 januari is het bezoekerscentrum elke dag* open van 10.00 tot 17.00 uur.   *m.u.v. oud- en nieuwjaarsdag lees verder
06-10-2015
De vogeltrek is net begonnen en de waterpartij voor de vogelkijkhut in de Jan Durkspolder is momenteel een lust voor het oog met grote aantallen... lees verder