Overzicht twintig nationale parken

Open water

 

Het totale oppervlak aan open water in De Alde Feanen bedraagt circa 425 hectare. Het bestaat uit sloten, vaarten, petgaten, plassen en meren.


Hoewel ondergedoken waterplanten vrij zeldzaam zijn, komen grote velden gele plomp en witte waterlelie algemeen voor. In de waterrijke Alde Feanen zijn circa 20 vissoorten te vinden. In het boezemwater is de brasem verreweg het talrijkst. In de afgesloten wateren is de visstand veel gevarieerder. Hier vinden we naast brasem veel blankvoorn, baars, snoek en paling. De visrijke wateren vormen een belangrijke voedselbron voor water- en moerasvogels. Zo komen fuut, aalscholver en blauwe reiger het hele jaar algemeen voor. Maar ook zeldzame soorten als purperreiger en roerdomp profiteren van de rijke visstand.


De grotere plassen vormen in het najaar en in de winter (zo lang het water niet dichtvriest) belangrijke rust- en pleisterplaatsen voor watervogels. Vooral duizenden eenden, als smient, wilde eend, krakeend, kuifeend en tafeleend verblijven op deze plassen.

Lees meer

Kalender

Zaterdag 24 februari
In het uitgestrekte laagveenmoeras de Alde Feanen zijn de vele trekvogels en overwinteraars vanaf het water het beste te bewonderen. Vanwege... lees verder
Zaterdag 24 februari
In het uitgestrekte laagveenmoeras de Alde Feanen zijn de vele trekvogels en overwinteraars vanaf het water het beste te bewonderen. Vanwege... lees verder
Maandag 26 februari
Roofvogels en uilen verteren haren en botjes van hun prooien niet. Daar worden ballen van gemaakt die ze uitspugen. Aan de hand van deze... lees verder
 

Nieuws

11-04-2017
Brekelmans opent ogen in De Alde Feanen   EARNEWÂLD - Maandagavond opende Marleen Brekelmans de ogen van 80 ondernemers tijdens de... lees verder
14-12-2015
Van 27 december t/m 3 januari is het bezoekerscentrum elke dag* open van 10.00 tot 17.00 uur.   *m.u.v. oud- en nieuwjaarsdag lees verder