Overzicht twintig nationale parken

Open water

 

Het totale oppervlak aan open water in De Alde Feanen bedraagt circa 425 hectare. Het bestaat uit sloten, vaarten, petgaten, plassen en meren.


Hoewel ondergedoken waterplanten vrij zeldzaam zijn, komen grote velden gele plomp en witte waterlelie algemeen voor. In de waterrijke Alde Feanen zijn circa 20 vissoorten te vinden. In het boezemwater is de brasem verreweg het talrijkst. In de afgesloten wateren is de visstand veel gevarieerder. Hier vinden we naast brasem veel blankvoorn, baars, snoek en paling. De visrijke wateren vormen een belangrijke voedselbron voor water- en moerasvogels. Zo komen fuut, aalscholver en blauwe reiger het hele jaar algemeen voor. Maar ook zeldzame soorten als purperreiger en roerdomp profiteren van de rijke visstand.


De grotere plassen vormen in het najaar en in de winter (zo lang het water niet dichtvriest) belangrijke rust- en pleisterplaatsen voor watervogels. Vooral duizenden eenden, als smient, wilde eend, krakeend, kuifeend en tafeleend verblijven op deze plassen.

Lees meer

Kalender

Zaterdag 25 november
Verreweg het grootste deel van Nationaal Park De Alde Feanen is alleen over water bereikbaar. Een echt vaargebied dus. Excursieboot ‘De... lees verder
Zondag 3 december
We starten in de schemer en varen door het laagveenmoeras de volle maan tegemoet. Door de rust en het beperkte zicht staan andere zintuigen op... lees verder
Zaterdag 9 december
Verreweg het grootste deel van Nationaal Park De Alde Feanen is alleen over water bereikbaar. Een echt vaargebied dus. Excursieboot ‘De... lees verder
 

Nieuws

11-04-2017
Brekelmans opent ogen in De Alde Feanen   EARNEWÂLD - Maandagavond opende Marleen Brekelmans de ogen van 80 ondernemers tijdens de... lees verder
01-12-2016
In 2013 ging in De Alde Feanen het LIFE+ project ‘Booming Business’ van start. Met zes uitvoeringsmaatregelen in het westelijk deel van... lees verder