Overzicht twintig nationale parken

Meer open water

Goede waterkwaliteit essentieel

 

In de wateren die in open verbinding met de Friese boezem staan komen weinig waterplanten voor. Door de vermesting en slibopwerveling is het water over het algemeen vrij troebel. Dit maakt de vestiging van ondergedoken waterplanten vrijwel onmogelijk. De waterkwaliteit wordt de laatste jaren steeds beter. De hoop is dat dit gunstig zal zijn voor de ontwikkeling van waterplanten.
In een aantal vrij recent afgesloten petgaten zijn de waterkwaliteit en het doorzicht wel al aanmerkelijk verbeterd. In deze wateren krijgen waterplanten weer een kans.

 

 

 

En ook andere dieren, zoals insecten, vissen en moerasvogels profiteren van deze ontwikkeling. En er is zelfs hoop dat op termijn de otter zich in De Alde Feanen weer thuis zal voelen. Tot in de jaren tachtig kwam deze ambassadeur van het zoete water in De Alde Feanen voor. Met name door de watervervuiling is dit dier in heel Nederland uitgestorven. Aan de herintroductie van de otter wordt hard gewerkt. Deze herintroductie, die in Nationaal Park De Weerribben-Wieden heeft plaatsgevonden, begint haar vruchten af te werpen. De afgelopen twee jaar zijn in De Alde Feanen weer sporen van otters gevonden. In 2009 werd (helaas!) een otter in de omgeving van De Alde Feanen doodgereden.

 

Nieuws

11-04-2017
Brekelmans opent ogen in De Alde Feanen   EARNEWÂLD - Maandagavond opende Marleen Brekelmans de ogen van 80 ondernemers tijdens de... lees verder
14-12-2015
Van 27 december t/m 3 januari is het bezoekerscentrum elke dag* open van 10.00 tot 17.00 uur.   *m.u.v. oud- en nieuwjaarsdag lees verder
06-10-2015
De vogeltrek is net begonnen en de waterpartij voor de vogelkijkhut in de Jan Durkspolder is momenteel een lust voor het oog met grote aantallen... lees verder