Overzicht twintig nationale parken

Meer moerasbos

Bos is eindstadium

De natuurlijke successie van de vegetatie in een laagveenmoeras eindigt bij bos. Waar niet wordt gemaaid of beweid ontstaat moerasbos. In rietland vestigen zich al snel de eerste struiken en struwelen van wilde gagel, grauwe en geoorde wilg. In het eindstadium van rietland weten zwarte els en zachte berk zich te vestigen. In nattere en meer door grond- of oppervlaktewater beïnvloede gebieden overheerst het elzenbroekbos. Op zuurdere bodem met meer regenwaterinvloed heeft het berkenbroekbos meer kans. Dit is in De Alde Feanen goed  te zien. In het boezemgedeelte overheerst de zwarte els. En op de meest zure plaatsen, zoals plaatselijk in It Wikelslân,  is volwaardig berkenbroekbos te vinden met een gesloten veenmoslaag op de bodem.

Kalender

Zaterdag 11 maart
Verreweg het grootste deel van Nationaal Park De Alde Feanen is alleen over water bereikbaar. Een echt vaargebied dus. Excursieboot ‘De... lees verder
Zaterdag 11 maart
Veel vogels broeden onder dakpannen van huizen of in holtes van dode bomen. Soms is een eigen stekje bemachtigen best moeilijk voor ze. Help jij ze... lees verder
Zondag 12 maart
Bij het vallen van de avond wandelen we door moerasbos en rietvelden de volle maan tegemoet in Nationaal Park De Alde Feanen, dichtbij Leeuwarden.... lees verder
 

Nieuws

15-02-2017
In Nationaal Park De Alde Feanen zijn de werkzaamheden van het LIFE+ project ‘Booming Business’ in volle gang. Ook worden de eerste... lees verder
01-12-2016
In 2013 ging in De Alde Feanen het LIFE+ project ‘Booming Business’ van start. Met zes uitvoeringsmaatregelen in het westelijk deel van... lees verder