Overzicht twintig nationale parken

Grasland


Voor de vervening bestond een groot deel van het Friese veenweidegebied uit grasland. In de Middeleeuwen was het in het Lage Midden van Fryslân zo nat, dat deze graslanden alleen als hooiland te gebruiken waren. 's Winters stonden ze onder water. Door het jaarlijks maaien en het ontbreken van bemesting trad een verschraling van de bodem op. Het gevolg waren weinig productieve maar soortenrijke blauwgraslanden en dotterbloemhooilanden. Later zijn deze gebieden bijna allemaal bedijkt en bemalen. Daarnaast deed de (kunst)mest zijn intrede. Het gevolg was dat deze blauwgraslanden en dotterbloemhooilanden zeldzaam werden.

 

In De Alde Feanen vinden we nog steeds grote oppervlakten grasland. Van het blauwgrasland resteren nog slechts enkele hectaren. Dit grasland wordt vooral door grondwater gevoed. Het blauwgrasland kent een grote rijkdom aan grassen, kruiden en vooral grasachtige planten, zoals verschillende soorten zeggen.

 

De naam komt waarschijnlijk van de blauwe zegge. Deze soort kleurt, samen met een aantal andere kenmerkende soorten, de velden in de zomer blauwgrijs. Naast de blauwe zegge zijn de Spaanse ruiter, vlozegge, blonde zegge en pijpenstrootje kenmerkende soorten. Maar ook verschillende soorten orchideeën voelen zich in deze zeldzame graslanden thuis. Op de Rûne Sâne en de Twa Sân Mêden kunt u nog kenmerkende soorten van blauwgraslanden vinden.

Lees meer

Nieuws

11-04-2017
Brekelmans opent ogen in De Alde Feanen   EARNEWÂLD - Maandagavond opende Marleen Brekelmans de ogen van 80 ondernemers tijdens de... lees verder
14-12-2015
Van 27 december t/m 3 januari is het bezoekerscentrum elke dag* open van 10.00 tot 17.00 uur.   *m.u.v. oud- en nieuwjaarsdag lees verder
06-10-2015
De vogeltrek is net begonnen en de waterpartij voor de vogelkijkhut in de Jan Durkspolder is momenteel een lust voor het oog met grote aantallen... lees verder