Overzicht twintig nationale parken
Audiovaarroute Freek Vonk
Booming business banner

Samenstelling Werkgroep Voorlichting, Educatie & Recreatie

Voor de werkgroep zijn de volgende taken geformuleerd:
 

1. Leveren van projecten en adviezen aan het OO op gebied beleving en actieve natuuractiviteiten.
2. Elkaar ontmoeten, informeren, delen en afstemmen. Draagvlak creëren.
3. Ontstaan van mooie creatieve ideeën, nieuwe arrangementen en mooie samenwerking.
4. Het ontwikkelen van een meerjarenplan Natuurbeleving & activiteiten
5. Afstemming met en participatie in de werkgroepen BIM en M&A.
 
Contactpersoon voor de werkgroep is de heer J. de Bruin (j.de.bruin@ivn.nl)


De werkgroep VER bestaat uit de volgende partijen:

• IVN Consulentschap Fryslân (Dhr. K. (Fred) de Jong, voorzitter)
• IVN, Coördinator Voorlichting & Educatie (Dhr. J. (Jörgen) de Bruin, secretaris)
• Secretariaat Nationaal Park De Alde Feanen
• Provincie Fryslân
• Dienst Landelijk Gebied
• Gemeente Leeuwarden
• Gemeente Tytsjerksteradiel
• Gemeente Smallingerland
• It Fryske Gea
• It Fryske Gea, Beheerder bezoekerscentrum
• It Fryske Gea, Medewerker Voorlichting & Educatie
• Dorpsbelangen Earnewâld, Adegea, De Feanhoop & Goiïngahuzen
• Dorpsbelangen, Warten, Wergea & Grou
• ANWB
• Recreatieschap De Marrekrite
• Watersportverbond Noord
• TROEF
• VVV's

Kalender

Zaterdag 25 november
Verreweg het grootste deel van Nationaal Park De Alde Feanen is alleen over water bereikbaar. Een echt vaargebied dus. Excursieboot ‘De... lees verder
Zondag 3 december
We starten in de schemer en varen door het laagveenmoeras de volle maan tegemoet. Door de rust en het beperkte zicht staan andere zintuigen op... lees verder
Zaterdag 9 december
Verreweg het grootste deel van Nationaal Park De Alde Feanen is alleen over water bereikbaar. Een echt vaargebied dus. Excursieboot ‘De... lees verder
 

Nieuws

11-04-2017
Brekelmans opent ogen in De Alde Feanen   EARNEWÂLD - Maandagavond opende Marleen Brekelmans de ogen van 80 ondernemers tijdens de... lees verder
01-12-2016
In 2013 ging in De Alde Feanen het LIFE+ project ‘Booming Business’ van start. Met zes uitvoeringsmaatregelen in het westelijk deel van... lees verder