Overzicht twintig nationale parken
Audiovaarroute Freek Vonk
Booming business banner

Samenstelling Overlegorgaan Nationaal Park De Alde Feanen

Het Overlegorgaan Nationaal Park De Alde Feanen bestaat uit de volgende leden:

• Onafhankelijk Voorzitter, Dhr. S.B. Swierstra
• Secretaris, Provincie Fryslân, Dhr. J. Haitsma
• Provincie Fryslân
• Gemeente Leeuwarden
• Gemeente Tytsjerksteradiel
• Gemeente Smallingerland
• Wetterskip Fryslân
• It Fryske Gea
• Friese Milieufederatie
• LTO Noord / Rietsnijders
• Dorpsbelangen Grou, Wergea & Warten
• Dorpsbelangen Earnewâld, Aldegea, De Feanhoop & Goiingahuzen
• VVV's
• HISWA/RECRON
• Watersportverbond Noord
• De Marrekrite
• Vereniging Princenhof/ERF
• Vereniging Friese Rondvaart Ondernemingen
• IVN

Dagelijks bestuur bestaat uit de volgende leden: 

• Onafhankelijk Voorzitter, Dhr. S.B. Swierstra

• Vertegenwoordiger van gemeenten, Mevr. I. Diks

• Vertegenwoordiger van de streek, Dhr. F. Vogelpoel

• Vertegenwoordiger van Voorlichting, Educatie en Recreatie, Dhr. F. de Jong

• Vertegenwoordiger van Beheer, Inrichting en Monitoring, Dhr. H. de Vries

• Vertegenwoordiger van Marketing en Promotie, Dhr. R. Lee

• Secretaris, Provincie Fryslân, Dhr. J. Haitsma

Heeft u vragen of suggesties aan het Overlegorgaan of het Dagelijks bestuur kunt u deze richten aan Dhr. J. Haitsma

Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden, of mailen naar j.haitsma@fryslan.frl.

Kalender

Zaterdag 25 november
Verreweg het grootste deel van Nationaal Park De Alde Feanen is alleen over water bereikbaar. Een echt vaargebied dus. Excursieboot ‘De... lees verder
Zondag 3 december
We starten in de schemer en varen door het laagveenmoeras de volle maan tegemoet. Door de rust en het beperkte zicht staan andere zintuigen op... lees verder
Zaterdag 9 december
Verreweg het grootste deel van Nationaal Park De Alde Feanen is alleen over water bereikbaar. Een echt vaargebied dus. Excursieboot ‘De... lees verder
 

Nieuws

11-04-2017
Brekelmans opent ogen in De Alde Feanen   EARNEWÂLD - Maandagavond opende Marleen Brekelmans de ogen van 80 ondernemers tijdens de... lees verder
01-12-2016
In 2013 ging in De Alde Feanen het LIFE+ project ‘Booming Business’ van start. Met zes uitvoeringsmaatregelen in het westelijk deel van... lees verder