Overzicht twintig nationale parken
Audiovaarroute Freek Vonk
Booming business banner

Samenstelling werkgroep Beheer, Inrichting en Monitoring

De werkgroep BIM voert de volgende taken uit:


1. Het uitwerken en doorspreken van "werken" voor het Nationaal park
2. Het werven van draagvlak voor deze "werken" via informatie-uitwisseling met lokale betrokkenen.
3. Advies uitbrengen aan het Overlegorgaan, over beheer, inrichting en monitoring.
4. Het inbrengen van regionale signalen in de werkgroep, en desgewenst naar het OO.
5. Jaarlijkse monitoring van enkele maatregelen uit het programma van Natura 2000.
6. Het actualiseren en monitoren van het Beheer en Inrichtingsplan plus, voor de onderdelen Beheer, Inrichting en Monitoring.
7. Afstemming met en participatie in de werkgroepen VER en M&A.

Contactpersoon voor de werkgroep is de heer G. van der Burg, It Fryske Gea (g.van.der.burg@itfryskegea.nl)


De werkgroep BIM bestaat uit de volgende partijen:

• Provincie Fryslân
• Gemeente Leeuwarden
• Gemeente Tytsjerksteradiel
• Gemeente Smallingerland
• It Fryske Gea
• Wetterskip Fryslân
• Dienst Landelijk gebied
• LTO Noord
• Friese Bond van Binnenvissers
• Vereniging van Rietsnijders
• Dorpsbelangen Earnewâld, Aldegea, De Feanhoop & Goiingahuzen
• Dorpsbelangen Warten, Wergea & Grou
• Vereniging Princenhof/ERF (huis- en woonbooteigenaren)
• IVN, Coördinator Voorlichting & Educatie NP De Alde Feanen

Kalender

Zaterdag 18 november
Bij het vallen van de avond wandelen we door moerasbos en rietvelden in Nationaal Park De Alde Feanen. Tijdens heldere nachten is de sterrenhemel... lees verder
Zaterdag 18 november
Natuurgebied de Alde Feanen, dichtbij Leeuwarden, is een uitgestrekt laagveenmoeras. Vanaf het water zijn de vele trekvogels en overwinteraars in... lees verder
Zaterdag 25 november
Verreweg het grootste deel van Nationaal Park De Alde Feanen is alleen over water bereikbaar. Een echt vaargebied dus. Excursieboot ‘De... lees verder
 

Nieuws

02-11-2017
Nederland kent twintig Nationale Parken die samen het verhaal van de Nederlandse natuur vertellen. Deze gebieden zijn door het Rijk aangewezen en... lees verder
11-04-2017
Brekelmans opent ogen in De Alde Feanen   EARNEWÂLD - Maandagavond opende Marleen Brekelmans de ogen van 80 ondernemers tijdens de... lees verder