Overzicht twintig nationale parken

Beheer Rietland

In De Alde Feanen komt veel rietland voor. Rietland wordt op verschillende manieren beheerd:
• niets doen
• jaarlijks maaien in de winter
• jaarlijks maaien in de zomer

 

Niets doen

Veelal wordt waterriet (= riet dat in het water staat) in De Alde Feanen niet gemaaid. Aangezien de kans op verruiging en verbossing in deze natte omstandigheden minimaal is, is maaien niet nodig en vanuit natuuroogpunt ongewenst. Overjarig waterriet vormt namelijk een belangrijk broedgebied voor zeldzame moerasvogels als bruine kiekendief, roerdomp, grote karekiet en rallen.

 

Jaarlijks maaien in de winter

De belangrijkste reden om riet te maaien is om de openheid in het landschap te behouden. Door jaarlijks te maaien wordt verruiging en verbossing tegengegaan. Dit geldt met name voor veenmosrietland. Veenmosrietlanden zijn met name waardevol om hun botanische waarden. Planten als ronde zonnedauw, veenmosorchis, rietorchis en gevlekte rietorchis zijn hier mooie voorbeelden van. Ook de wulp broedt graag op gemaaid rietland.
Een deel wordt door It Fryske Gea zelf gemaaid, maar het grootste deel wordt verpacht aan rietsnijders uit de omgeving.

 

Jaarlijks maaien in de zomer

Sinds een aantal jaren wordt een deel van het rietland aan de Sietse-Maaikesleat, Aldewei en Rânsleat in de zomer gemaaid. Door dit jaarlijks uit te voeren verdwijnt het riet en ontstaat er een nat schraal hooiland met o.a. dotterbloem, echte koekoeksbloem, grote boterbloem en rietorchis.

Kalender

Zaterdag 24 februari
In het uitgestrekte laagveenmoeras de Alde Feanen zijn de vele trekvogels en overwinteraars vanaf het water het beste te bewonderen. Vanwege... lees verder
Zaterdag 24 februari
In het uitgestrekte laagveenmoeras de Alde Feanen zijn de vele trekvogels en overwinteraars vanaf het water het beste te bewonderen. Vanwege... lees verder
Maandag 26 februari
Roofvogels en uilen verteren haren en botjes van hun prooien niet. Daar worden ballen van gemaakt die ze uitspugen. Aan de hand van deze... lees verder
 

Nieuws

11-04-2017
Brekelmans opent ogen in De Alde Feanen   EARNEWÂLD - Maandagavond opende Marleen Brekelmans de ogen van 80 ondernemers tijdens de... lees verder
14-12-2015
Van 27 december t/m 3 januari is het bezoekerscentrum elke dag* open van 10.00 tot 17.00 uur.   *m.u.v. oud- en nieuwjaarsdag lees verder